CCOO ens neguem a signar unes les taules salarials de no concertada

Ara és el moment de recuperar, no de conformar-se.
Cal pasar a l’ofensiva

El passat 20 de febrer, per iniciativa de CCOO, les organitzacions sindicals representatives del sector ens vam trobar i vam acordar presentar la proposta conjunta següent: 
Equiparació del salari base de les TEIs (857€) amb el SB de la categoria del “personal de serveis, secció B” (908€) més un increment d’un 3% 
La resta de personal (docent i PAS) un 3%
La patronal va proposar inicialment un 0,75% d’increment sobre el salari base per a totes les categories, i un augment del 1 % per als Tècnics en Educació Infantil.
Després d’unes breus converses, intercanvi d’arguments i presentació de diferents opcions, la patronal fa una nova proposta d’un 1,40% d’increment sobre el salari base per a totes les categories i un increment lineal de 25€ per als Tècnics en Educació Infantil 
CCOO manifesta que l’augment del 1,4% es insuficient i que caldria assegurar l’equiparació de les TEIs amb un compromís per les taules del 2019.
TAULES*
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Acordat
1
2
2
0
0
1,3
1
1,4
IPC-Cat
3
2,5
3,6
0,2
-0,7
0,3
1,5
1,2 
1,6
Pèrdua
2010
-2
-2,5
-4,1
-4,3
-3,6
-2,6
-3,1
-3,3 
-3,5
Pèrdua
2006
-13,1
-13,6
-15,2
-15,4
-14,7
-13,7
-14,2
-14,2 
-14,4
Malgrat la disposició existent en el conveni actual de millorar les condicions laborals del  Tècnic d’educació infantil, la realitat és que des de el 2010 el canvi que han sofert és la perdua de més del 3,7% del salari, contribuint a l’eixamplament de la bretxa salarial en aquests llocs de treball ocupats majoritàriament per dones.
Per aquests motius i després de realitzar una consulta, tant entre els nostres afiliats i afiliades com entre els delegats i delegades, vam decidir no signar, perque els increments no garanteixen que els  salaris participen del creixement econòmic , no recuperen el poder de compra i la participació en la renda perduda desde l’inici de la crisi i no milloren suficientment els salaris més baixos
CCOO no entenem com es poden signar uns increments per a 2018 inferiors a l’IPC previst  i que perllonguen la perdua de poder adquisitiu, especialmente ara que les dades de recuperació económica están a la boca del govern diàriament. Està clar doncs, que la suposada recuperació económica no està arribant a els conjunt de treballadors i treballadores.
Entenem que la patronal no vulgui incloure clàusules de revisió salarial, però, i la resta d’organitzacions sindicals? Per què UGT i USOC avalen amb la seva signatura una segura pèrdua de poder adquisitiu? Per què signen increments d’un 1,4% quan la previsió de creiximent del PIB per el 2018 és del 2,7%? Per què accepten la situación de les TEI’s amb el salari base més baix al sector del personal docent?