En
el sector de l’ensenyament no reglat de Catalunya existeixen dues regulacions.
La primera és el conveni d’eficàcia general, el vuitè conveni de l’ensenyament
privat de Catalunya. Aquest conveni col·lectiu té les taules salarials
congelades des de l’any 2007. En paral·lel, existeix un pacte d’eficàcia
limitada signat entre la patronal i el sindicat UGT, l’any 2012. El sindicat
CCOO no va signar el pacte d’eficàcia limitada. Aquesta decisió es va prendre
després de consultes a les bases en els anys 2012 i 2014.

En
els últims anys, CCOO ha treballat per desbloquejar la situació. A Mitjans de l’any
2017 es va acordar una plataforma conjunta amb UGT per començar noves
negociacions amb la patronal.
Des
del mes de novembre de 2017, la taula negociadora del conveni col·lectiu de
l’ensenyament i formació no reglada de Catalunya s’ha reunit cinc vegades.
L’objectiu
de CCOO és aconseguir combinar els aspectes més favorables pels treballadors i
treballadores del VIII Conveni i del pacte d’eficàcia limitada, a més de
reivindicar nous drets.
El
dia 9 de març es van finalitzar les negociacions sense acord entre la patronal
i el sindicat CCOO.
La
patronal va presentar un esborrany final que posem a votació en una consulta del dia 5 d’abril fins al dia 12 d’abril.
Per
a la consulta presentem els punts més importants del text de l’esborrany.
Les
categories professionals serien les següents:
1.
PERSONAL DOCENT (Professor/a)
Nota:
S’eliminaria professor auxiliar/adjunt.
2.
PERSONAL TÈCNIC (Expert/a, Orientador/a Professional, Consultor/a,
Informàtic/a)
Nota:
l’expert pot impartir docència!
3.
PERSONAL ADMINISTRATIU I COMERCIAL (Cap d’Administració, Responsable de Secció,
Oficial, Auxiliar)
4.
PERSONAL DE SERVEIS GENERALS (Cap de Serveis, Oficial, Auxiliar,
Monitor-Informador/a)
VIII Conveni
col·lectiu
Esborrany Negociació 2018
Salari base:
-personal docent
-expert/a
-bibliotecari/a +
traductor/a
-oficial
administratiu
-auxiliar
administratiu
-cap de serveis
generales
-oficial de primera
1125,07€
no existeix
no existeix
919,93€
823,71€
1061,81€
966,92€
1251€
1667€
1251€
1026€
924€
1183€
1026€
Còmput anual
d’hores:
-personal docent
-personal
tècnic
-personal
d’administració
-personal
de serveis generals
-1315 hores, 1230
lectives
-no existeix
-1546 hores
-1546 hores
-1300 hores, 1230
lectives
-1620 hores
-1530 hores

-1530 hores
Còmput setmanal d’hores:
-personal docent
-personal
tècnic
-personal
d’administració
-personal
de serveis generals
-32 hores, 30
lectives
-no existeix
-38 hores
-38 hores
-31 hores, 30
lectives
-38 hores
-36 hores
-36 hores
Jornada addicional anual:
-personal
docent
-personal tècnic
-personal d’administració.
-personal de serveis generals
-fins
a 120 hores de mutu acord

-no
existeix
-no
existeix
-no
existeix
-fins
a 200 hores
-fins
a 90 hores
-fins
a 180 hores
-fins
a 180 hores
Aquestes hores
són d’obligat compliment, a un preu de 110% l’hora.

Vacances
Un mes a l’estiu
Un mes a l’estiu
Descans retribuït
21 dies (1)
13 dies a partir de
l’any 2018
14 dies a partir de
l’any 2020


(1) Descans retribuït, personal docent,
l’empresa pot substituir fins a 8 dies de descans retribuït per treball
remunerat.
Nota
sobre la taula de negociació del 9 de març:
Les
sancions per faltes lleus han quedat en zero dies, en el VIII Conveni ja són
zero dies, en el pacte d’eficàcia limitada són fins a cinc dies sense treball ni
sou.
Aquí
pots consultar la documentació:
Important!
Abans de prendre la decisió

1.
Si guanya el SI, el VIII Conveni decau i tot el sector passa a aplicar
l’esborrany, que es converteix en el primer conveni de l’ensenyament no reglat
de Catalunya
2.
Si guanya el NO, el VIII Conveni de l’ensenyament privat de Catalunya seguirà
sent el conveni d’aplicació per al sector, amb les taules salarials de l’any
2007. La patronal retira en aquest cas l’esborrany.
VOTACIÓ:

La
votació serà orientativa entre els treballadors i les treballadores que no són delegats o delegades ni pertanyen al sindicat CCOO
Texto en castellano
En
el sector de la enseñanza no reglada de Catalunya existen dos regulaciones. La
primera, es el convenio de eficacia general, el octavo convenio de la enseñanza
privada de Catalunya. Este convenio colectivo tiene las tablas salariales
congeladas desde el año 2007. En paralelo, existe un pacto de eficacia limitada
firmado entre la patronal y el sindicato UGT, firmado en el año 2012.
El
sindicato CCOO no firmó el pacto de eficacia limitada. Esta decisión se tomó
tras consultas a las bases en los años 2012 y 2014.
En
los últimos años, CCOO ha trabajado para desbloquear la situación.
A
mediados del año 2017 se acordó una plataforma conjunta con UGT para comenzar
nuevas negociaciones con la patronal.
Desde
el mes de noviembre de 2017, la mesa negociadora del convenio colectivo de la
enseñanza y formación no reglada de Catalunya se ha reunido cinco veces.
El
objetivo de CCOO es conseguir combinar los aspectos más favorables para los
trabajadores y trabajadoras del VIII Convenio y del pacto de eficacia limitada,
además de reivindicar nuevos derechos.
El
día 9 de marzo se finalizaron las negociaciones sin acuerdo entre la patronal y
el sindicato CCOO.
La
patronal presentó un borrador final que ponemos a votación en una consulta
del día 5 de abril hasta el día 12 de abril
.
Para
la consulta presentamos los puntos más importantes del texto del borrador.
Las
categorías profesionales serían las siguientes:
1.
PERSONAL DOCENTE (Profesor/a)
Nota:
Se eliminaría profesor auxiliar/adjunto.
2.
PERSONAL TÉCNICO (Experto/a, Orientador/a Profesional, Consultor/a,
Informático/a)
Nota:
¡el experto puede impartir docencia!
3.
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (Jefe/a 
de Administración, Responsable de 
Sección, Oficial, Auxiliar)
4.
PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES (Jefe/a de Servicios, Oficial, Auxiliar,
Monitor-Informador/a)
VIII.
Convenio colectivo
Borrador
Negociación 2018
Salario base:
-personal
docente
-experto/a
-bibliotecario/a
+ traductor/a
-oficial
administrativo
-auxiliar
administrativo
-jefe/a
de servicios generales
-oficial
de primera

1125,07€
no
existe
no
existe
919,93€
823,71€
1061,81€
966,92€
1251€
1667€
1251€
1026€
924€
1183€
1026€
Cómputo anual de horas:
-personal
docente
-personal técnico
-personal de administración
-personal de servicios generales
-1315
horas, 1230 lectivas
-no
existe
-1546
horas
-1546
horas
-1300
horas, 1230 lectivas
-1620
horas
-1530
horas
-1530
horas

Computo semanal de horas:
-personal
docente
-personal técnico
-personal de administración
-personal de servicios generales
-32
horas, 30 lectivas
-no
existe
-38
horas
-38
horas
-31
horas, 30 lectivas
-38
horas
-36
horas
-36
horas
Jornada
adicional al año:
-personal
docente
-personal
técnico
-personal
de administración
-personal
de servicios generales
-hasta 120
horas de mutuo acuerdo
-no existe
-no existe
-no existe
-hasta 200
horas
-hasta 90
horas
-hasta 180
horas
-hasta 180
horas
estas horas son de obligado cumplimiento, a un
precio de 110% la hora.

Vacaciones
Un
mes durante el verano
Un
mes durante el verano
Descanso
retribuido
21
días (1)
13 días a partir del año 2018
14
días a partir del año 2020

(1) Descanso retribuido,
personal docente, la empresa puede sustituir hasta 8 días de descanso
retribuido por trabajo remunerado.
Nota
sobre la mesa de negociación del 9 de marzo:
Las
sanciones por faltas leves han quedado en cero días, en el VIII Convenio ya son
cero días, en el pacto de eficacia limitada son hasta cinco días sin trabajo y
sueldo.
Aquí
puedes consultar la documentación:
¡Importante!
Antes de tomar la decisión
1.
Si gana el SI, el VIII Convenio decae y todo el sector pasa a aplicar el
borrador, que se convierte en el primer convenio de la enseñanza no reglada de
Catalunya
2.
Si gana el NO, el VIII Convenio de la enseñanza privada de Catalunya
seguirá siendo el convenio de aplicación para el sector, con las tablas
salariales del año 2007. La patronal retira en este caso el borrador.
VOTACIÓN:
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies