8 març: àmbit temporal de la convocatòria (Ensenyament no reglat)