CCOMICS’18 publicació digital

Segona edició de la revista fanzín CCOOMICS