Anem a la Vaga de PDI UB

CCOO dóna suport a la Vaga de PDI del dia 24 de maig, i a d’altres
mobilitzacions convocades pel Comitè d’Empresa (PDI laboral) i per la Junta de
Personal (PDI funcionari).
Al llarg d’aquest curs acadèmic hem
constatat l’agreujament de les precàries situacions que pateix bona part del
col·lectiu del PDI (funcionari i laboral). La situació actual d’ofegament
pressupostari per part de la Generalitat de Catalunya,  la manca d’una política de plantilles adients
i del respecte a l’autonomia universitària està portant al col·lapse a la
Universitat de Barcelona. 
Aquesta situació l’està patint
directament el PDI de la UB. Es continua amb la utilització fraudulenta de la
figura del professorat associat i es generen borses de precarietat laboral,
alhora que s’impedeix el relleu generacional.
CCOO continuem demanant:
–       Identificar la plantilla dels departaments amb la
descripció de tot tipus de categoria de professorat.
–       Plantejar expectatives reals per a transformar les
places de professorat associat amb feines estructurals a places de professorat
a temps complet dins de la carrera acadèmica.
 –       Estudiar el relleu generacional per evitar la pèrdua
del lideratge docent i investigador de la Institució, que de no posar-hi remei esdevindrà
en la mort lenta de la Universitat de Barcelona..
Podeu llegir les reivindicacions i
accions previstes de Comitè d’Empresa de PDI i Junta de PDI més avall o fent
clic aquí. També trobares el cartell aquí.
DIJOUS 24: VAGA A TOTA LA UB
MANIFESTACIÓ 12h Pl. Universitat
DILLUNS 28: VAGA AL CAMPUS DIAGONAL
12H DIAGONAL, CONCENTRACIÓ
DIMARTS 29: VAGA AL CAMPUS MUNDET
DIMECRES 30: VAGA
ALS CAMPUS CENTRAL I RAVAL
12H PL. UNIVERSITAT, CONCENTRACIÓ
Reivindicacions de CE
i Junta PDI:
·        
Que es reobri d’una
manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els falsos
associats.
·        
Que es millorin les
condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala
salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial que pateixen, en
relació a la resta de figures del personal docent i investigador.
·        
Que es reconegui l’existència de
contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos associats i falsos
interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci cap
acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte).
·        
Que
s’implementin plans d’estabilització els investigadors i investigadores
predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a
jornada completa.
·        
Que s’obri una taula de
negociacions per resoldre els greus problemes laborals que tenen els i les  investigadores predoctorals.
·        
Que s’enllesteixi urgentment
l’elaboració de la relació de llocs de treball i s’aprovi amb l’acord
previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d’Empresa de PDI-laboral
i la Junta de PDI-funcionari.
·        
Que es posi fi a la
implementació del punt cinquè de la normativa del PDA, que des del curs
2017-18, s’ha materialitzat en l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012
del govern del PP en el sentit d’augmentar la docència del professorat a
jornada completa a 32 crèdits i per tant més hores.
·        
En el camí de
l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i
irrenunciable la convocatòria anual de places de TU i de CU funcionaris, en la
mateixa quantitat que les jubilacions produïdes durant l’any anterior.
Tal i com es va assenyalar en el recent full
informatiu de la JPDI de maig de 2018, denunciem la ingerència del govern de
Catalunya en la vida universitària, i la pèrdua gradual de l’autonomia
universitària (nomenament de tribunals des d’instàncies polítiques, obligació
de treure certs tipus de places autonòmiques anorreant les estatals, entre
d’altres). Demanem explícitament que els implicats en la convocatòria de noves
places tinguin la llibertat d’escollir la via d’estabilització preferida, la
funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega repetidament per
motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica i universitària, amb tradició
d’autonomia