Actes Mesa Negociació “IV Conveni Lleure”.

En la línia de compromís d’informar-vos del que s’està coent pel que fa referència a la negociació del “IV Conveni del Lleure”, us adjuntem diversos documents.
Val a dir però que, aquestes actes oficials han estat redactades per la Patronal. No diem que el que es diu en elles sigui mentida. Pero, sí volem apuntar que, en línies generals, discrepem de la manera com presenten el redactat. Doncs, llegint alguna part de les actes de les dues primeres reunions, pot semblar que la distància que ens separa a la part sindical i a la part patronal no és gran. 
Malaluradament, els punts de partida de cada part estan molt allunyats, i fins ara hem estat incapaços d’arribar a cap acord, degut (precisament) a aquest aspecte assenyalat. 
De moment, no ens ho estan posant gens fàcil. Esperem que les properes reunions siguin més profitoses. 
Us mantindrem informats/des.
Tot seguit, podeu llegir el contingut d’aquestes actes.