Companyes i companys,
El passat divendres 3 de març el Ministeri d’Ocupació va fer públic que rectifica amb caràcter immediat la modificació que havia
realitzat en el codi dels contractes predoctorals, modificació que implicava
assignar-los el codi 420, corresponent als contractes en pràctiques, en lloc
del que tenien originàriament (el 401, que es correspon amb els contractes de
durada determinada). Aquest canvi, tot i que per si mateix no implicava canviar
la naturalesa dels contractes, si podia implicar perjudicis en el reconeixement
de drets a les persones amb contracte predoctoral.

CCOO hem denunciat aquest canvi -realitzat de manera
unilateral pel govern- des que en vam tenir coneixement. En aquesta línia, al
desembre de 2016 vam sol·licitar expressament en la Comissió Executiva de
l’INSS que es fes marxa enrere a la modificació, i vam fer arribar la mateixa
petició – per escrit- a l’INSS al gener de 2017. Igualment, al febrer d’enguany
vam reiterar aquesta petició a les Secretaries de Estat d’Ocupació i Seguretat Social.
En aquest sentit, resulta com a mínim paradoxal que, segons la
nota de premsa del Ministeri, hagi estat el diàleg entre aquest i la
Conferència de Rectors Universitaris (CRUE) la que hagi fet possible la marxa
enrere en les modificacions. I diem que resulta paradoxal perquè tota aquest
nyap prové, d’una banda, del fet que la CRUE va demanar que es canviessin els codis
en els contractes, i d’una altra, del fet que el Ministeri d’Ocupació,
responsable en última instància de la correcta codificació, va acceptar la
petició.
La realitat és una altra: les gestions realitzades per CCOO
des que vam tenir coneixement del canvi, les nombroses denúncies presentades per CCOO a Universitats, al CSIC i a Organismes Públics d’Investigació, les
assemblees realitzades amb les persones amb contracte predoctoral, en
definitiva, la mobilització sindical amb les persones afectades explica molt
millor les veritables raons del canvi en la posició del govern.

S’ha corregit aquest nyap, però en queden bastants més per
corregir. I de més importants. El Ministeri d’Ocupació acaba la seva nota dient
que “El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social coincideix amb la CRUE en
l’objectiu que siguin dissenyades les millors condicions per al desenvolupament
de la carrera investigadora…
“. Han de posar-se a treballar ara mateix: obrint
el diàleg social perquè els pressupostos generals de l’Estat acabin amb la
fracassada via de l’austeritat i apostin per un canvi de model productiu en el
que la inversió en Recerca ha de ser una de les seves principals palanques. El
Ministeri té l’oportunitat també d’apostar, com diu, pel desenvolupament de la
carrera investigadora creant ocupació pública, estable i de qualitat, a les
Universitats i els Organismes Públics d’Investigació, per permetre que la
inversió que es realitza en els contractes predoctorals i d’accés no sigui flor
d’un dia, sinó que doni continuïtat al sistema de ciència. El govern i la CRUE
tenen l’oportunitat, obrint la negociació amb les organitzacions sindicals, per
millorar les condicions (salarials i laborals) en què es desenvolupen tots els
contractes d’investigació (no només els predoctorals).
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.