Campanya conjunta de mobilitzacions contra la precarietat
laboral i
en defensa de l’estabilització del Personal d’Administració i Serveis (PAS)
de les Universitats Públiques
El passat 29 de març, els nostres sindicats van subscriure amb el Govern de l’Estat l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública, dirigit a la dotació i estabilització de més de 300.000 llocs de treball en diversos sectors de l’administració, incloses també les universitats públiques. Aquest acord preveia, addicionalment a l’Oferta d’Ocupació Pública Ordinària, la convocatòria durant els tres propers anys de places d’estabilització de fins a un màxim del 90% d’aquelles que han estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda durant els últims anys.
Les universitats públiques, tot i l’elevada precarietat que pateixen, van quedar inicialment excloses d’aquesta possibilitat d’estabilització laboral. Davant d’això els sindicats hem reclamat la incorporació del conjunt del personal de les universitats (PAS i PDI) a la possibilitat d’estabilització de l’ocupació temporal. Durant la tramitació del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2017 al Congrés dels Diputats hem aconseguit que s’inclogui en aquesta previsió d’estabilització al Personal Docent i Investigador, però novament el PAS de les universitats ha estat postergat i exclòs de l’estabilització.
Considerem que les universitats constitueixen institucions de servei públic integrades: tant el PAS com el PDI contribueixen coordinament a complir les finalitats docents, investigadores i de transferència del coneixement de la universitat com a servei públic d’educació superior i recerca. Per això, valorem que l’exclusió del PAS de la via de l’estabilització laboral és absolutament irracional i injusta, i que hauria de ser esmenada durant la tramitació i final aprovació del Projecte de Llei PGE 2017 en el Senat.
Amb la finalitat de conscienciar al Govern i als diversos grups polítics sobre això, els sindicats signants d’aquest escrit convoquem una campanya conjunta de mobilitzacions contra la precarietat laboral i en defensa de la incorporació del PAS de les universitats a la via de l’estabilització dels empleats públics, a la qual convidem a sumar-se a tots els col•lectius professionals de les universitats públiques.
Aquesta campanya sindical es concretarà a partir de les accions següents:
  1. Realització a les universitats d’assemblees informatives conjuntes, amb la finalitat que els representants sindicals expliquin el problema laboral que es derivaria de l’exclusió del PAS de l’estabilització laboral durant els propers anys.
  2. Proposta d’adopció de resolucions de suport a aquesta campanya per part de les Juntes i Comitès d’Empresa tant del PAS com del PDI en totes les universitats públiques; i trasllat de les resolucions als rectors, presidents dels consells socials de les universitats, conselleries responsables d’universitat en les diverses CCAA, ministre d’Educació i responsables d’universitat dels grups polítics al Congrés i al Senat.
  3. Convocatòria d’una concentració, per al dia 22 de juny a les 12 h, de delegats i delegades sindicals i del conjunt del personal universitari a les portes dels rectorats de les universitats.
  4. Campanya a la premsa en defensa d’aquesta iniciativa.

Convidem a tot el personal de les universitats, a tots els sindicats amb representació en aquest àmbit i als responsables de les universitats a sumar-se a aquestes iniciatives contra la precarietat laboral i en defensa de l’estabilització del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de les universitats públiques.
12 de juny de 2017
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.