Pública

Els últims mesos, el Departament d’ensenyament ha elaborat un projecte de decret sobre sistema inclusiu.
Ha estat un procés llarg i no tot el participatiu que ens hagués agradat. El resultat a  hores d’ara és un projecte de decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
Davant d’aquest proposta, la Federació d’Educació entem que molts dels aspectes que considerem bàsics no han quedat reflectits o bé només hi són de manera parcial. En destaquem els següents:

Procés negociador

El Departament d’Ensenyament no ha realitzat cap consulta als representants sindicals del personal docent fins que no ha estat sotmès a exposició pública. No s’ha realitzat cap negociació ni presentació als representants dels i les treballadores dels centres concertats ni dels centres municipals, inclosos els de l’Ajuntament de Barcelona.
Més enllà del temps lectiu i els ensenyaments obligatoris.
CCOO denuncia que ni les llars d’infants ni els altres espais educatius dels centres ordinaris, com el menjador, les activitats extraescolars, el transport escolar i les sortides, són presents en el decret, que en teoria pretén desplegar la Llei d’educació.
El decret ha de concretar el personal  què ha de disposar cada tipus de suport, tant per avaluar la idoneïtat del recurs com les condicions laborals. Així cal parlar de personal d’aules d’acollida, programes de noves oportunitats…
Cal que els sindicats puguem participar en l’elaboració del nou Mapa territorial de recursos per a alumnes amb necessitats educatives específiques que hauria de ser valorat anualment pels Consells Escolars territorials.
Calen més recursos en personal orientador i mestres d’Educació Especial als centres educatius, més personal als EAPs i més recursos pels CRETDIC (Centres de Recursos educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta).
Postobligatòria
Aquest Decret no garanteix el suport educatiu a l’alumnat amb necessitats específiques al Batxillerat i la Formació Professional.
Personal vetllador
El projecte de decret ni tan sols esmenta el personal de suport educatiu externalitzat, ni al Decret ni a la memòria d’avaluació.Estem parlant d’un col·lectiu de 2000 persones que realitzen tasques de suport educatiu, però contractades mitjançant empreses.
Unitats d’Escolarització Compartida i noves oportunitats
A CCOO ens preocupa que sigui en funció de la proximitat del seu lloc de residència. En cap article del decret ni cap normativa addicional es defineix el seu funcionament ni la inspecció que se’n faci de les mateixes.
Personal sanitari
En l’actualitat, alumnat amb estat de salut complex no està sent atès per personal sanitari adequat, tal i com CCOO ha  denunciat. Aquesta és una bona oportunitat per potenciar els plans interdepartamentals. Així hi hauria de deixar clar el decret en un article i no ho fa.
Centres d’Educació Especial
El decret no concreta l’increment pressupostari que hauria de contemplar, per exemple, ni el pagament del complement d’itinerància. Tampoc esmenta cap tipus de negociació sindical.
Perspectiva de gènere
Cal que el decret faci referència  en el seu preàmbul a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Abandonament escolar prematur
CCOO, considera fonamental per reduir l’abandonament escolar prematur, disposar d’un sistema d’orientació i assessorament que es correspongui amb les necessitats actuals i futures.
Formació
Un Decret com aquest requereix una dedicació econòmica molt superior per a la formació. Però no es planteja cap inversió en formació d’altres professionals que no siguin docents.

C

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies