HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADA ADULTSTIPUS DE JORNADA
100%
Vacant
sencera
Substitució a
jornada sencera
1/2 subs +
1/2 subs
1/2 vacant +
1/2 subs
1/3 subs +
1/3 subs +   1/3 subs
83,33%
1/2 vacant +
1/3 substitució
1/2 subs +
1/3 subs
66,66%
1/3 subs +
1/3 subs
50%
1/2 vacant
1/2
substitució
33,33%
1/3
substitució

§  Durada dels
nomenaments: les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31
d’agost de 2018.
§  En cas de
compactar una vacant i una substitució: la vacant finalitza a 31 d’agost, i la
substitució com a màxim el 30 de juny.
§  Una vacant és
un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot
un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el
curs a mitja jornada o a jornada sencera
§ 
Una substitució cobreix, de manera provisional,
el lloc de treball d’un funcionari/a o un interí/na que es troba absent
totalment o parcialment per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa
per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada per
cobrir-la presta serveis únicament per la durada de la incidència.
PRIMÀRIA ADULTS
Tipus
jornada
lectives
Complementàries
 centre fix      no fix
Total a
centre
Total
jornada
Sou
Base
Compl.
destinació
Compl.
específic
TOTAL
100%
21h 
6h
3h
30h
37h 30m
978,25
482,87
569,89
2.031,02
83,33%
17h 30m
5h
2h 30m
25h
31h 15m
815,18
402,38
474,89
1.692,44
66,66%
14h
4h
2 h
20h
25h
652,10
321,88
379,89
1.353,87
50%
10h 30m
3h
1h 30m
15h
18h 45m
489,13
241,44
284,95
1.015,51
33,33%
7h
2h
1h
10h
12h 30m
326,05
160,94
189,94
676,94
SECUNDÀRIA
ADULTS
Tipus
jornada
lectives
Complementàries
 centre fix      no fix
Total a
centre
Total
jornada
Sou
Base
Compl.
destinació
Compl.
específic
TOTAL
100%
19h
9h
2h
30h
37h 30m
1.131,30
594,64
582,85
2.308,43
83,33%
15h 50m
7h 30m
1h 40m
25h
31h 15m
942,71
495,51
485,69
1.923,91
66,66%
12h 40m
6h
1h 20m
20h
25h
754,12
396,39
388,53
1.539,04
50%
9h 30m
4h 30m
1h
15h
18h 45m
565,65
297,32
291,43
1.154,40
33,33%
6h 20m
3h
40m
10h
12h 30m
377,06
198,19
194,26
769,52

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.