Oposicions d’FP 2016-17: Tota la informació

Oposicions d’FP 2016-17: Tota la informació

Dissabte 27 de maig Inici de les proves del concurs oposició.

Tauler de l’aspirant
Per a qualsevol incidència relacionada amb l’aplicació, podeu trucar al telèfon del Servei d’Atenció Unificada: 900 828 282 (+ tecla 4)

Seus diferents tribunals


Tribunals


Resolució


Criteris de correcció


Places per especialitat


Llista d’admesos


Desenvolupament de les proves

 Presentació de documents dels aspirants seleccionatsNomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals


Fase de pràctiquesNomenament de funcionaris de carrera