Últimes informacions 

Aquests últims dies
s’estan fent reunions de les diferents comissions -formades

per representants
sindicals, de la CRUE i responsables d’ANECA- que tracten els criteris
d’acreditació per a l’accés als cossos docents universitaris. Després de les
primeres reunions, els responsables de l’ANECA han declarat que el propòsit
d’aquesta convocatòria és presentar els mèrits que han revisat, després de
considerar les aportacions realitzades en les reunions anteriors. Això suposa
un incompliment dels compromisos adquirits pel Ministerio de Educación Cultura
y Deporte (MECD) amb les organitzacions sindicals més representatives en el
sector del personal docent i investigador funcionari, després de la intervenció
parlamentària del ministre Méndez de Vigo, en la qual es va comprometre a
negociar la modificació dels criteris.

Les noves
interpretacions del decret contingudes en el text Criteris generals d’interpretació i el document de Taules detallades o barems, que s’han
llegit en veu alta, però sense lliurar-ne una còpia escrita per a la seva
anàlisi detallada, reflecteixen que
l’ANECA ha fet unes modificacions insuficients i insatisfactòries dels previs
criteris
. Fins ara es constata que la feina de revisió realitzada només ha
servit, en essència, per homogeneïtzar alguns mèrits dins de cada macroárea,
però no per reduir significativament els nivells d’exigència i incrementar la
transparència de les avaluacions (que són el objectius fonamentals de la
reivindicació sindical).
Rebutgem la
pràctica de l’ANECA davant les reclamacions a les acreditacions negatives del
PDI Laboral, aprofitant el canvi de la seva condició jurídica. Considerem que
la indefensió en què es troben els sol·licitants avaluats de manera negativa és
inacceptable i impròpia d’un estat de dret. L’ANECA està informant als
professors amb acreditació negativa que la Comissió de Garanties i Programes ja
no existeix mentre que la futura Comissió Assessora de Professorat, que
assumirà les competències de l’anterior sobre reclamacions, encara no s’ha
constituït. NO ESTARÀ EN FUNCIONAMENT FINS AL MES DE SETEMBRE.
I rebutgem també el
nou retard en la publicació de les resolucions, tant les positives com les
negatives per als cossos docents d’universitat. Ara informen de que ho faran al
setembre, amb gairebé 1 any de retard.

Valoració

Considerem que això
no és el procés de negociació a què es va comprometre el ministre Méndez de
Vigo al Congrés de Diputats: més aviat sembla que és un tràmit en el que han
donat audiència als sindicats, han traslladat les nostres propostes a les
comissions i aquestes les han acceptat o rebutjat, sense explicar ni què ni com
ni perquè.
Estem convençuts de
que el treball sindical ha contribuït a millorar el sistema d’acreditació, ja
que hi ha hagut cert grau d’homogeneïtzació interna dels requisits en cada
àrea. Però això ja ho hauria d’haver fet el propi Ministerio.
Els nivells
d’exigència dels requisits s’han aclarit i precisat, però no s’han rebaixat en
cap cas. I en alguns aspectes, com el nombre d’hores de docència, la revisió
actual més bé ha endurit les exigències. D’altra banda, es mantenen altres
condicions molt significatives no es poden aconseguir, tot i que la seva manca
no és imputable als candidats.
Per tant, seguim
pensant que el nou sistema d’acreditació del PDI funcionari, lluny de garantir
major objectivitat i transparència (tal com la norma assenyala en el seu
preàmbul), incorpora més discrecionalitat, opacitat i desigualtat que
l’anterior, i això provocarà una reducció del nombre de candidats acreditats i
una major inseguretat jurídica als sol·licitants.
Tenint en compte
tot això, exigim de nou al MECD, amb caràcter immediat que, d’acord amb els
objectius d’aquesta revisió, els criteris d’avaluació del professorat s’acomodin
als nivells d’exigència dels criteris precedents i es formulin de manera que es
garanteixi la necessària transparència de les avaluacions (i s’evitin la
inferència i subjectivitat del sistema actual). Encara hi ha temps per fer
aquests canvis i millores, i els sindicats estem disposats a contribuir amb
urgència a aquesta tasca des de les Comissions de revisió designades a aquest
efecte.
I, a mig termini,
també exigim al Ministerio que modifiqui de manera consensuada el RD 415/2015
que va modificar el Reial Decret 1312/2007, pel qual s’establia l’acreditació
nacional per a l’accés als cossos docents universitaris, ja que considerem que
aquesta modificació és el origen de l’enduriment de l’avaluació del professorat.

Finalment, vam
requerir al Ministeri la convocatòria urgent de la Mesa de Negociació
d’Universitats perquè atengui les nostres demandes sobre aquest assumpte i
negociï la millora de les condicions laborals i professionals del professorat,
en el marc de l’Estatut del Personal Docent i Investigador ( PDI) de les
universitats públiques.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies