Les iniciatives del sindicat forcen al Ministeri a reconsiderar la seva posició

El Ministeri d’Educació ha publicat una nota al seu web en la qual indica que el temps de permanència del professorat funcionari en situació d’excedència per atendre la cura de fills/es o familiar/s al seu càrrec és computable a l’efecte d’avaluació de l’activitat investigadora.
La Federación de Enseñanza de
CCOO (FECCOO) va interposar el passat 20 de desembre un recurs contra la
Resolució de 30 de novembre de 2016, per la que la Secretaria d’Estat
d’Avaluació, Formació Professional i Universitats fixava el procediment i
termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora
a la Comissió Nacional Avaluadora de l’activitat investigadora.
El sindicat va recórrer aquesta
resolució perquè discrimina personal interí i les dones, i dificulta la seva
carrera professional. En concret, la Resolució assenyala en el seu article
2.7.b. que podran sol·licitar l’avaluació “aquells que mai s’hagin
presentat anteriorment i compleixin un mínim de sis anys avaluables al 31 de
desembre de 2016”. La forma en què es computa aquest temps, establert en
l’article 10 de l’ordre de 1994, discrimina aquelles professores que hagin
pogut o puguin gaudir d’una excedència per cura de fills, maternitat i
lactància.
El MECD ha reaccionat: el passat
3 de gener ens va comunicar que havia publicat una nota a la seva web (“ConvocatòriaSexennis Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora“), que conclou, en base al que recull en l’article 89.4 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que “els funcionaris de carrera
que es trobin en excedència per atendre la cura d’un o diversos fills, o d’un
familiar que es trobi al seu càrrec, podran incloure en la sol·licitud
d’avaluació de sexennis els anys (i les aportacions elaborades i publicades
aquests anys) que hagin estat en aquesta situació administrativa d’excedència.

El Ministeri d’Educació entén ara
que el temps de permanència del Personal Docent i Investigador (PDI) funcionari
en situació d’excedència per atendre la cura de fills o el de familiars al seu
càrrec és computable a efectes de triennis, carrera i drets en el règim de
seguretat social que sigui d’aplicació.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies