Publicació de la convocatòria del concurs de mèrits per seleccionar el director/a

S’ha publicat la RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.
Teniu la resolució en el següent enllaç:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=803226&language=ca_ES.
Resolució en format pdf.