OBERTURA DE LA BORSA DOCENT

En breu el Departament d’Ensenyament publicarà la resolució de la convocatòria extraordinària per formar part de la borsa de treball docent. El període d’inscripció serà del 25 d’octubre al 13 de novembre.
Si vols rebre l’avís de l’obertura de l’aplicatiu per apuntar-te, rebre informació de com fer tot el procés (requisits, mèrits, etc.) i fer consultes personalitzades, apuntat en el següent formulari i t’informarem.
.
Les especialitats que s’han obert per apuntar-ser són les següents:

COS DE MESTRES

Audició i llenguatge (ALL)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Pedagogia terapèutica (EES)
Consorci d’Educació de Barcelona.

Llengua estrangera: Anglès (PAN)
Consorci d’Educació de Barcelona i Vallès Occidental.

Educació Física (PEF)
Consorci d’educació de Barcelona.


Llengua estrangera: Francès (PFR)
Girona i Tarragona.

Música (PMU)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona.

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Alemany (AL)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Anglès (AN)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Aranès (AR)
Lleida.

Cultura clàssica (CLA)
Consorci d’Educació de Barcelona, Vallès Occidental, Maresme-Vallès Oriental, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Catalunya Central.

Biologia i geologia (CN)
Maresme-Vallès Oriental, Lleida i Terres de l’Ebre.

Dibuix (DI) 
Vallès Occidental, Lleida, Terres de l’Ebre i Catalunya Central.

Economia (ECO)
Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Comarques, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme-Vallès Oriental, Girona, Lleida, Terres de l’Ebre i Catalunya Central.

Física i química (FQ)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Francès (FR)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Italià (IT)
Consorci d’Educació de Barcelona.

Llengua catalana i literatura (LC)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Llengua castellana i literatura (LE)
Barcelona Comarques, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme-Vallès Oriental, Girona, Lleida, Terres de l’Ebre i Catalunya Central.

Matemàtiques (MA)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Música (MU)
Tots els Serveis Territorials.

Orientació educativa (PSI)
Lleida i Terres de l’Ebre.

Tecnologia (TEC)
Consorci d’Educació de Barcelona, Vallès Occidental i Catalunya Central.

Administració d’empreses (501)
Consorci d’Educació de Barcelona, Barcelona Comarques, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme-Vallès Oriental, Girona, Lleida, Tarragona i Catalunya Central.

Anàlisi i química industrial (502)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona
Catalunya Central

Assessoria i processos d’imatge personal (503)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Construccions civils i edificacions (504)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Baix Llobregat Vallès Occidental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Formació i orientació laboral (505)
Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Hoteleria i turisme (506)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre

Informàtica (507)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Intervenció sociocomunitària (508)
Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Navegació i instal·lacions marines (509)
Terres de l’Ebre.

Organització i gestió comercial (510)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Organització i projectes de sistemes energètics (513)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Baix Llobregat Vallès Occidental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Processos de cultiu aqüícola (514)
Terres de l’Ebre

Processos de producció agrària (515)
Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona

Processos industria alimentaria (516)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos sanitaris (518)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos i mitjans de comunicació (519)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Vallès Occidental Lleida
Tarragona

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)
Vallès Occidental Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida
Catalunya Central

Processos i productes d’arts gràfiques (522)
Consorci d’Educació de Barcelona Baix Llobregat
Vallès Occidental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Processos i productes de fusta i mobles (523)

Consorci d’Educació de Barcelona Baix Llobregat
Vallès Occidental Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona
Catalunya Central


Sistemes electrònics (524)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Cuina i pastisseria (601)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Equips electrònics (602)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Estètica (603)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)
Consorci d’Educació de Barcelona Baix Llobregat
Vallès Occidental Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona
Catalunya Central


Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids (605)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Baix Llobregat Vallès Occidental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Instal·lacions electrotècniques (606)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Instal·lació i equips criança i cultiu (607)
Terres de l’Ebre

Laboratori (608)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Girona
Tarragona Catalunya Central

Manteniment de vehicles (609)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Màquines, serveis i producció (610)
Terres de l’Ebre

Mecanització i manteniment de màquines (611)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Oficina de projectes de construcció (612)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Vallès Occidental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)
Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Tarragona
Terres de l’Ebre

Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris (614)
Consorci d’Educació de Barcelona Baix Llobregat
Vallès Occidental Girona
Lleida Tarragona
Catalunya Central

Operacions de processos (615)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques

Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Girona
Tarragona Catalunya Central

Operacions i equips de producció agrària (616)
Baix Llobregat Vallès Occidental
Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona

Patronatge i confecció (617)
Vallès Occidental Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida

Perruqueria (618)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Procediments sanitaris i assistencials (620)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos comercials (621)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Processos de gestió administrativa (622)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Producció en arts gràfiques (623)
Consorci d’Educació de Barcelona Baix Llobregat
Vallès Occidental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre

Producció tèxtil i tractament fisicoquímic (624)
Catalunya Central

Serveis a la comunitat (625)
Barcelona Comarques Baix Llobregat
 Vallès Occidental Maresme-Vallès Oriental Girona
Lleida Tarragona Terres de l’Ebre
Catalunya Central

Serveis de restauració (626)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Soldadures (628)
Consorci d’Educació de Barcelona Baix Llobregat
Vallès Occidental Tarragona

Tècniques i procediments d’imatge i so (629)
Consorci d’Educació de Barcelona Vallès Occidental
Lleida Tarragona

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES

Alemany (133)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Àrab (134)
Consorci d’Educació de Barcelona Vallès Occidental
Girona Lleida Tarragona

Italià (135)
Consorci d’Educació de Barcelona Barcelona Comarques
Baix Llobregat Vallès Occidental Girona
Lleida

Japonès (136)
Consorci d’Educació de Barcelona

Portuguès (137)
Consorci d’Educació de Barcelona

Rus (138)
Consorci d’Educació de Barcelona Maresme-Vallès Oriental
Girona Lleida Tarragona
Terres de l’Ebre

Xinès (139)
Consorci d’Educació de Barcelona

Espanyol (190)
Consorci d’Educació de Barcelona Girona
Lleida Tarragona

Francès (192)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Anglès (193)
Tots els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona

Català (195)
Consorci d’Educació de Barcelona Vallès Occidental
Girona Lleida Tarragona

Èuscar (198)
Consorci d’Educació de Barcelona

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Conservació i restauració de materials arqueològics (702)
Consorci d’Educació de Barcelona

Conservació i restauració d’obres escultòriques (703)
Consorci d’Educació de Barcelona

Conservació i restauració d’obra pictòrica (704)
Consorci d’Educació de Barcelona

Conservació i restauració de document gràfic (706)
Consorci d’Educació de Barcelona

Dibuix artístic i color (707)
Lleida

Dibuix tècnic (708)
Girona Lleida

Disseny d’interiors (709)
Consorci d’Educació de Barcelona Lleida

Disseny de moda (710)
Consorci d’Educació de Barcelona


Disseny de producte (711)
Consorci d’Educació de Barcelona

Disseny gràfic (712)
Consorci d’Educació de Barcelona Lleida

Edició d’art (714)
Consorci d’Educació de Barcelona

Fotografia (715)
Consorci d’Educació de Barcelona

Joieria i orfebreria (717)
Consorci d’Educació de Barcelona

Materials i tecnologia: disseny (720)
Consorci d’Educació de Barcelona Girona

Mitjans audiovisuals (721)
Consorci d’Educació de Barcelona Girona
Lleida

Mitjans informàtics (722)
Consorci d’Educació de Barcelona Girona

Organització industrial i legislació (723)
Consorci d’Educació de Barcelona

Volum (725)
LleidaCOS DE MESTRES DE TALLES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Enquadernació artística (806)
Consorci d’Educació de Barcelona

Esmalts (807)
Consorci d’Educació de Barcelona

Fotografia i processos de reproducció (808)
Consorci d’Educació de Barcelona

Modelisme i maquetisme (809)
Consorci d’Educació de Barcelona

Motlles i reproduccions (810)
Consorci d’Educació de Barcelona Girona

Talla de pedra i fusta (812)
Consorci d’Educació de Barcelona


Tècniques ceràmiques (813)
Consorci d’Educació de Barcelona

Tècniques de gravat i estampació (814)
Consorci d’Educació de Barcelona

Tècniques de joieria i bijuteria (815)
Consorci d’Educació de Barcelona

Tècniques de patronatge i confecció (817)
Consorci d’Educació de Barcelona


Tècniques del metall (818)
Consorci d’Educació de Barcelona


Tècniques tèxtils (820)
Consorci d’Educació de Barcelona

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies