Aquí podeu consultar la RESOLUCIÓ ENS/18/2017, de 13 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

   Cos: Professors d’ensenyament secundari

Especialitat: Administració d’empreses
Tribunal titular número 01
President: Fernando Fernández Arce
Vocal 1: Antonio Pérez Sánchez
Vocal 2: Blanca Lluveras Puig
Vocal 3: José Julio Buza Rodríguez
Vocal 4: Anna Ardanuy Tarrat
Tribunal suplent número 01
President: M. Asunción Serrano Monzo
Vocal 1: José Enrique Ordoñez Cruz
Vocal 2: Núria Vilanova Morató
Vocal 3: Laura Serrano Martinez
Vocal 4: Pere Serra Lluís
Tribunal titular número 02
President: José Sánchez Garcia
Vocal 1: Isabel Alberti Girones
Vocal 2: Josep Vicenç Eres
Vocal 3: Petronila Buscató Costa
Vocal 4: M. Luisa Gonzalez Herranz
Tribunal suplent número 02
President: Lourdes Jacas Vidal
Vocal 1: Ester Rubio Costa
Vocal 2: M. Dolors Pou Felip
Vocal 3: Joan Soler Ulles
Vocal 4: Joana Serra Collell
Tribunal titular número 03
President: Josep Lluis Torres Messeguer
Vocal 1: Ferran de Torres Burgos
Vocal 2: Ina Martínez Simón
Vocal 3: M. Carmen Lázaro Quílez
Vocal 4: M. del Carmen Casas Vilanova
Tribunal suplent número 03
President: Anna Josepa Bru Ortiga
Vocal 1: M.Teresa Casals Puit
Vocal 2: Joan Francesc Iborra Molines
Vocal 3: Luis Roig Edo
Vocal 4: Soledad Prospero Nasarre
Especialitat: Anàlisi i química industrial
Tribunal titular número 01
President: Maria Isabel Moldes Porto
Vocal 1: Blanca Isabel Bruno Garcia Bragado
Vocal 2: Eugenia Rubert Ramos
Vocal 3: Gregorio Jiménez Valverde
Vocal 4: Ana Ollé Moreno
Tribunal suplent número 01
President: Damaris Gancho Rodríguez
Vocal 1: Hildegarda Folque Cuadras
Vocal 2: Diego Luís Rengel Carrión
Vocal 3: Isabel Pellicer Reig
Vocal 4: Marco Antonio Martínez Escude
Especialitat: Assessoria i processos d’imatge personal
Tribunal titular número 01
President: Olga Zabala Anso
Vocal 1: Ana Colomé Ferrer
Vocal 2: Maria Encarnación Cabrera Herrera
Vocal 3: Joan Pell Oliver
Vocal 4: Maria Dolores Garcia Santacreu
Tribunal suplent número 01
President: Gemma Bolea Monte
Vocal 1: Maria Teresa Portavella Cristina
Vocal 2: Maria Mercedes Moreno Iglesias
Vocal 3: Maria Mercedes Sánchez Sánchez
Vocal 4: Josefa Sabaté Mercadé
Especialitat: Formació i orientació laboral
Tribunal titular número 01
President: Mario Crespo Pérez
Vocal 1: Martí Albalat I Bernal
Vocal 2: José Moratal Miñana
Vocal 3: M. Pilar Quilez Quilez
Vocal 4: Carme Martin Roca
Tribunal suplent número 01
President: Jordi Blanch Huguet
Vocal 1: Visitación Martín Sangüesa
Vocal 2: Amelia Verdoy Fernández
Vocal 3: Cristina Pedrero Orna
Vocal 4: Pedro Martínez Aranega
Tribunal titular número 02
President: Patricia Ovies Rusca
Vocal 1: Ángeles Romero Pérez
Vocal 2: Josefa Marcos Benito
Vocal 3: Josefa Iglesias Garcia
Vocal 4: Belén Ferrer Lopez
Tribunal suplent número 02
President: Francisco Sabaté Roca
Vocal 1: Montserrat Esteban Ayuso
Vocal 2: Jaime Pedro Hidalgo Juan
Vocal 3: Isabel Haro Benet
Vocal 4: Olga Alcacer Villena
Tribunal titular número 03
President: Jordi Suy Franch
Vocal 1: Xavier Grau Cots
Vocal 2: Anna Costa Vidal
Vocal 3: Pere Planas Crous
Vocal 4: Manuel Prieto Grueso
Tribunal suplent número 03
President: M. Angels Freixenet Bosch
Vocal 1: Xavier Font Turrats
Vocal 2: M. Ángela Boada Mont
Vocal 3: Ines Javega Soley
Vocal 4: Anna Maria Franch Sans
Tribunal titular número 04
President: Olga Castilla Corsa
Vocal 1: Rosa Villaró Pla
Vocal 2: Joan-A. Sorolla Miro
Vocal 3: M. Rosario Aran Pastor
Vocal 4: Cira Aliana de Paula
Tribunal suplent número 04
President: Joan Solsona Solé
Vocal 1: Maria del Carme Gutierrez Fernández
Vocal 2: M Isabel Baro Torruella
Vocal 3: Francesc Guillem Crespo
Vocal 4: Rosa Maria Prats Novau
Tribunal titular número 05
President: M. Cinta Moriones Pellisa
Vocal 1: Daniel Fortuny Anguera
Vocal 2: Àngela Alonso Expósito
Vocal 3: Montserrat Plana Voltas
Vocal 4: Dolores Osuna Chamizo
Tribunal suplent número 05
President: Manuel Ortega Moreno
Vocal 1: María José Uribe Noguerol
Vocal 2: Joan Vicent Carles Olivas
Vocal 3: M. Carme Calaf Vidales
Vocal 4: Francisca Martí Recatalà
Especialitat: Hoteleria i turisme
Tribunal titular número 01
President: Esther Segovia Rubio
Vocal 1: Eliseo Escobar Vall
Vocal 2: Gloria Herrera Manzano
Vocal 3: Luis Sola Xifra
Vocal 4: Irene Panella Pou
Tribunal suplent número 01
President: Joaquim Rosich Doz
Vocal 1: Jesus Osanz Pueyo
Vocal 2: Laura Casals Bastardas
Vocal 3: Mª Angeles Guillen Robles
Vocal 4: Ma.Victoria Martin Hurtado
Especialitat: Informàtica
Tribunal titular número 01
President: Josep Maria Lluva Andres
Vocal 1: Alberto L. Canela Campos
Vocal 2: José Manuel Lopez Canalda
Vocal 3: Adrià Trujillo Montiel
Vocal 4: Isabel Miralves Guiral
Tribunal suplent número 01
President: Jordi Quesada Balaguer
Vocal 1: Maria Isabel Perramon Cuadrat
Vocal 2: Francisco J. Peiris López
Vocal 3: Joan Quintana Compte
Vocal 4: José Manuel Conde Llinares
Tribunal titular número 02
President: Llorenç Roselló Sauri
Vocal 1: Esther Rubio Garcia
Vocal 2: Antonio Lopez Ibáñez
Vocal 3: Miguel Cortes Serra
Vocal 4: Nicolás Torrubiano Martínez
Tribunal suplent número 02
President: Alejandro Guerrero Hernández
Vocal 1: Julian del Amo Montoya
Vocal 2: Juan Ramon Soler Cabrejas
Vocal 3: José Luis Carande de Cascos
Vocal 4: Mònica Plata Cantero
Tribunal titular número 03
President: Laura López Solé
Vocal 1: Pedro Ferré Galván
Vocal 2: Cristina Gómez Alonso
Vocal 3: María Isabel Ruiz Mahamud
Vocal 4: Jaime Bocio Sanz
Tribunal suplent número 03
President: Roger Meix Maña
Vocal 1: José Antonio Villegas Ariza
Vocal 2: Joan Cervós Escribà
Vocal 3: Ramon Cervera Zaragoza
Vocal 4: Oriol Trillas Roig
Especialitat: Intervenció socio-comunitària
Tribunal titular número 01
President: Ramon Simon Campa
Vocal 1: Maria Jesús Franco González
Vocal 2: Ana Maria Mora Quiles
Vocal 3: Montserrat Marti Marti
Vocal 4: Helena Palomares Larreula
Tribunal suplent número 01
President: Teresa Molina Chumillas
Vocal 1: Anna Maria Carballo Picado
Vocal 2: Montserrat Magdalena Sánchez Aroca
Vocal 3: Anna Cuaresma Barangue
Vocal 4: Dolores Olga Creus Pascual
Tribunal titular número 02
President: Maria del Pilar Nus Rey
Vocal 1: Rosa Maria Ruiz Gomicia
Vocal 2: Carlos Muñoz Aldama
Vocal 3: M. Luisa del Rio Barahona
Vocal 4: Marina Minguella Aldomà
Tribunal suplent número 02
President: Jaume Zarzuela Serrat
Vocal 1: Isabel Garcia Abellan
Vocal 2: Jara Planell Ros
Vocal 3: Maria Pilar Gallifa Sala
Vocal 4: José Coello Sutil
Tribunal titular número 03
President: Joan Lluís Espinós Espinós
Vocal 1: Inés Vila Catalan
Vocal 2: Susana Vidal Marsal
Vocal 3: Jorge Cañizares Crespo
Vocal 4: Nuria Mola Albiol
Tribunal suplent número 03
President: Núria Alarcón Sánchez
Vocal 1: Elena Marin Yeste
Vocal 2: Angela Quero Gallego
Vocal 3: Maria Lucia Muñoz Rodríguez
Vocal 4: M José Lorente Gasca
Tribunal titular número 04
President: Josep Gifre Ribas
Vocal 1: Sabina Caparros Fabrega
Vocal 2: Luisa Rodríguez Peraferrer
Vocal 3: Merce Tonietti Ferrero
Vocal 4: Núria Caixas Avila
Tribunal suplent número 04
President: Emili Puig Vilaró
Vocal 1: M. Dolors Brujats Barnes
Vocal 2: Marta Coll Navas
Vocal 3: Teresa Muñoz Punti
Vocal 4: Maria Lourdes Coll Llorens
Tribunal titular número 05
President: Josep-M. Quero Batalla
Vocal 1: Montserrat Sorribas Pareja
Vocal 2: Ana Maria Nevado Cardeña
Vocal 3: Montserrat Vila Badia
Vocal 4: Josefa Cumplido Mancebo
Tribunal suplent número 05
President: Ana Soler Pallàs
Vocal 1: Alicia Garcia López
Vocal 2: Matilde Domènech Simón
Vocal 3: José Sanahuja Bella
Vocal 4: Emilia Molas Ramos
Especialitat: Organització i gestió comercial
Tribunal titular número 01
President: M. Mercedes Font Bel
Vocal 1: Eugenia Alfonso Úbeda
Vocal 2: Pilar Bertrans Costa
Vocal 3: Maria Teresa Martínez Gómez
Vocal 4: Mercedes Leonor Garcia López
Tribunal suplent número 01
President: Josep-Antoni Miró Marco
Vocal 1: M. Vicenta Duart Carrion
Vocal 2: Juan José Guerrero Barreira
Vocal 3: Carlos Peiro Alonso
Vocal 4: Rosa Maria Parayre Xirinachs
Especialitat: Organització i processos de manteniment de vehicles
Tribunal titular número 01
President: Juan Manuel Chica Pegalajar
Vocal 1: Javier García Corulla
Vocal 2: Juan Agustín Esteban Jiménez
Vocal 3: Mónica Galiay Gonzalez
Vocal 4: Fernando López Rodríguez
Tribunal suplent número 01
President: Ramon Esteve Galindo
Vocal 1: Oscar Barrera Doblado
Vocal 2: Francesc Badia Tusell
Vocal 3: Francesc Boria Taixe
Vocal 4: Bernardino Boleko Brown
Especialitat: Organització i projectes de fabricació mecànica
Tribunal titular número 01
President: Javier Luque Martínez
Vocal 1: Maria Carme Cerdà Pascuet
Vocal 2: Miguel Montes Dorado
Vocal 3: Rafael Frances Abad
Vocal 4: Francisco Javier Vences Requejo
Tribunal suplent número 01
President: Alejandro Peidro Roy
Vocal 1: Fernando Trebejo Sánchez
Vocal 2: Josep Vila Xicola
Vocal 3: Jorge Vences Requejo
Vocal 4: Javier Rojo Alonso
Especialitat: Processos industria alimentària
Tribunal titular número 01
President: Maria Carmen Molina Aguilar
Vocal 1: Beatriz Alos Blasco
Vocal 2: Maria Eva Urteaga Suarez
Vocal 3: Antoni Aloy Codol
Vocal 4: Manuel Berruezo Gallego
Tribunal suplent número 01
President: Maria José Lorente Navarro
Vocal 1: Lidia Barreiro Taboada
Vocal 2: Maria Carmen Pérez Quiñones
Vocal 3: Jordi Juan Arasa
Vocal 4: Marta Garrido Marco
Especialitat: Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
Tribunal titular número 01
President: M. Angels Estapé Sallent
Vocal 1: Sara Blancafort Andreu
Vocal 2: Isabel Lucio Vidal
Vocal 3: Maria Asunción Alonso Monferrer
Vocal 4: Yolanda Pérez Riera
Tribunal suplent número 01
President: M. Neus Escoda Moliné
Vocal 1: Ana Belen Notario Aynos
Vocal 2: M. Isabel Abella Bel
Vocal 3: Joan Ruiz Soriano
Vocal 4: Maria Pilar Requeno Garcia
Especialitat: Processos sanitaris
Tribunal titular número 01
President: Rosa Maria Girbau Vila
Vocal 1: Maria del Roser Coscojuela Ferrando
Vocal 2: M. Dolores Ozalla Romero Castillo
Vocal 3: Maria Angeles Castellote Olivito
Vocal 4: Vicenç Gil Hernández
Tribunal suplent número 01
President: Antonia Ariza Pacheco
Vocal 1: Ana Maria Franco Sierra
Vocal 2: Sonia Julià Sánchez
Vocal 3: Maria Torrens Jover
Vocal 4: Aitana Vidal Yago
Cos: Professors tècnics de formació professional
Especialitat: Cuina i pastisseria
Tribunal titular número 01
President: Juan Carlos Ferri Ureña
Vocal 1: Jordi Boncompte Pujol
Vocal 2: David Casas Ortigosa
Vocal 3: Josep Valle Abad
Vocal 4: Diana Bosch Pérez
Tribunal suplent número 01
President: Roser Vives Serra
Vocal 1: Rafael Llin Bosch
Vocal 2: Josep-Ignasi Gonzalez Subirà
Vocal 3: Oriol Tous Casadesús
Vocal 4: Juan Jorge Piñol Machi
Especialitat: Estètica
Tribunal titular número 01
President: Maria Monica Fragoso Camara
Vocal 1: Maria Belen Bueno Sánchez
Vocal 2: Lucía Marin Ambel
Vocal 3: Sonia Coronado Alfocea
Vocal 4: M. Eulalia Lorca Abril
Tribunal suplent número 01
President: Carmen Asensio Fisas
Vocal 1: Gemma Pujado Martinez
Vocal 2: Silvia Puertas Alcover
Vocal 3: Irene Caracuel Ronda
Vocal 4: Isabel Maria Santiago Cardenas
Especialitat: Manteniment de vehicles
Tribunal titular número 01
President: Jaume Llovet Barbero
Vocal 1: Antonio Chica Pegalajar
Vocal 2: Javier Merino Costa
Vocal 3: Francisco Salmerón Giménez
Vocal 4: Francisco Majo Buj
Tribunal suplent número 01
President: Dionís Ramírez Camps
Vocal 1: Miguel Angel Llabres Campos
Vocal 2: Daniel Orellana Rusiñol
Vocal 3: Victor Duaigues Duaigues
Vocal 4: José Luis Cañete Barranco
Especialitat: Mecanització i manteniment de màquines
Tribunal titular número 01
President: José Maria Lorenzo Granados
Vocal 1: Manuel Abalo Del Pozo
Vocal 2: Lluis Rosell Coma
Vocal 3: Oscar Pulido Leon
Vocal 4: Daniel Santos De Lara
Tribunal suplent número 01
President: Antonio Valverde Alcántara
Vocal 1: Juan Carlos Bondia Garcia
Vocal 2: Albert Balaña Aranda
Vocal 3: Alfredo Llorach Vicente
Vocal 4: Manuel Castaño Membrive
Especialitat: Perruqueria
Tribunal titular número 01
President: Consuelo Ruiz Pedros
Vocal 1: Patricia Torres Vargas
Vocal 2: Josefina Rodríguez Respall
Vocal 3: Virginia Rodríguez Llahosa
Vocal 4: Eva Sanz Lamberto
Tribunal suplent número 01
President: Rosa Llenas Vilallonga
Vocal 1: Monica Bosch Cuadras
Vocal 2: M. Antonia Bienvenido Domínguez
Vocal 3: Susanna Manero Rafegas
Vocal 4: Trinidad Solano Romero
Especialitat: Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
Tribunal titular número 01
President: Carmen Viñas Capdevila
Vocal 1: Stefano Schergna
Vocal 2: Mónica Carbonell Bros
Vocal 3: Ana Maria Cabellos Aparicio
Vocal 4: Joan Gallego Olivella
Tribunal suplent número 01
President: M. José Poyato Arevalo
Vocal 1: Milagros Triviño Ortega
Vocal 2: Maria Consuelo Mayayo Falo
Vocal 3: Pilar Bermejo Mezquita
Vocal 4: Eloisa Vinuesa Cuesta
Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials
Tribunal titular número 01
President: Francesca Garcia Gasparin
Vocal 1: Manuel Garcia Medina
Vocal 2: Sílvia Pacheco Gaspar
Vocal 3: Monica Tordera Aleman
Vocal 4: Veronica Garcia Garcia
Tribunal suplent número 01
President: Raquel Tejera Pulido
Vocal 1: Ana Isabel Andres de Haro
Vocal 2: Olga Bresco Lamiel
Vocal 3: M. Teresa Regodon Muñoz
Vocal 4: Maria Lourdes Beltran Pinies
Tribunal titular número 02
President: Joan Queldra Moran
Vocal 1: Maria Amparo Blazquez Palomar
Vocal 2: Juana Zambrana Martinez
Vocal 3: Judit Catala Alcalde
Vocal 4: Judit Pluja Juando
Tribunal suplent número 02
President: M. Angels Bosch Frigola
Vocal 1: Esther Palomeras Rovira
Vocal 2: Montserrat Queixalos Mosegui
Vocal 3: Montserrat Pont Invernon
Vocal 4: Marc Oliva Pujol
Tribunal titular número 03
President: Mar Cardona Grau
Vocal 1: Fabián Moreno Gómez
Vocal 2: Maria del Pilar Vidal Torres
Vocal 3: Silvia Sans Framis
Vocal 4: Anna Maria Rosa Hernando
Tribunal suplent número 03
President: Isabel Rosa Fibla Vidal
Vocal 1: Rebeca Valero Gils
Vocal 2: Beatriz Barberà Hernández
Vocal 3: Aránzazu Azcárate Pérez
Vocal 4: Rosa Maria Minguillon Loscos
Especialitat: Processos comercials
Tribunal titular número 01
President: Graciella del Palacio Segura
Vocal 1: Joan Ramon Granell Sarda
Vocal 2: Gregoria Isabel Aller Castro
Vocal 3: M. Carmen Oliva Ubach
Vocal 4: Alicia Navarro Renedo
Tribunal suplent número 01
President: Manuel Alberto Juarez López
Vocal 1: M. Nieves Sabate Blanco
Vocal 2: Maria Montserra Garitonandia Soler
Vocal 3: Esther Garcia Garcia
Vocal 4: Montserrat Losquiño Talaveron
Especialitat: Serveis a la comunitat
Tribunal titular número 01
President: Elisenda Giner Gota
Vocal 1: Maria del Pilar Xicart Carrenca
Vocal 2: Júlia Ferrando Bagán
Vocal 3: Esther de los Santos Rodríguez
Vocal 4: M. Luisa Cortiella Arasa
Tribunal suplent número 01
President: Patricia Garcia Martínez
Vocal 1: Blanca Lopez Torres
Vocal 2: Maria Carmen Herrero Alonso
Vocal 3: Maria José Ruiz Sánchez
Vocal 4: Marta Molas Codina
Tribunal titular número 02
President: Jaume Borras Estany
Vocal 1: Isabel Burgos Garcia
Vocal 2: Anna Sánchez Moix
Vocal 3: M. José Esteva Bujan
Vocal 4: Maria Mercedes Pérez Calleja
Tribunal suplent número 02
President: Maria Teresa Durban Hinojosa
Vocal 1: Xavier Molero Homs
Vocal 2: Julia Josefa Ramiro Reiffs
Vocal 3: Agustina Leandra Piñeiro Lopez
Vocal 4: Ana Maria Marcos Rodríguez
Tribunal titular número 03
President: Anna Massegur Yeste
Vocal 1: M. Angels Carreras Corcoy
Vocal 2: Beatriu Alonso Rodríguez
Vocal 3: Matilde Escobosa Alvarez
Vocal 4: Esther Company Galia
Tribunal suplent número 03
President: Dolors Serra Rigau
Vocal 1: Anna Pallares Masague
Vocal 2: Roser Grabulosa Pujolar
Vocal 3: Olga Garcia Muñoz
Vocal 4: Elisabet Medina Caramés
Tribunal titular número 04
President: Patricia Terradellas Mare
Vocal 1: Maria Fe Pilar Cuevas Arca
Vocal 2: Sergi Aldave Escrichs
Vocal 3: Maria Lourdes Albi Fernández
Vocal 4: Marta Oliach Vidal
Tribunal suplent número 04
President: Alejandra Carme Varela Guerrero
Vocal 1: Maria Lozano Beltran
Vocal 2: Núria Conejo Fortuny
Vocal 3: Marta Massó Sabaté
Vocal 4: Noelia Serral Gombau
Especialitat: Serveis de restauració
Tribunal titular número 01
President: Jordi Cristia Carbonell
Vocal 1: Ricard Soler Pla
Vocal 2: Ignacio Martin Roig
Vocal 3: Tomas Basaurit Basaurit
Vocal 4: Lluís Coll Nicolau
Tribunal suplent número 01
President: Diego Gomez Novillo
Vocal 1: Francisco Javier Iglesias Garcia
Vocal 2: José Perramon Anton
Vocal 3: Rodrigo Pérez Ferran
Vocal 4: José Luis Vilarasau Varela
Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques
Tribunal titular número 01
President: Jonatan Giménez Elizondo
Vocal 1: Oscar Torrente Artero
Vocal 2: Josep Lluis González Peinado
Vocal 3: Fco.Javier Fernández Baticon
Vocal 4: Lina Camprubí Santasusana
Tribunal suplent número 01
President: Maria Carmen Brito Ruiz
Vocal 1: Victor Carceler Hontoria
Vocal 2: Alberto Vila Costas
Vocal 3: Eduard Canet Ricart
Vocal 4: German Martinez Ajona
Tribunal titular número 02
President: Antonio Limón Morón
Vocal 1: Ivan Periz Vila
Vocal 2: Roger López Reixach
Vocal 3: Antonio Ma. Sánchez Otto
Vocal 4: Maria Teresa Puertolas Mur
Tribunal suplent número 02
President: Pere Cleries Soler
Vocal 1: Lino de la Muñoza Muñoz
Vocal 2: Maria del Mar Valenzuela Vila
Vocal 3: Luis Melgar Fernández
Vocal 4: Ana Maria Galan Encinar
Tribunal titular número 03
President: Montserrat Maria Tallada Cervera
Vocal 1: Neus Budesca Hernando
Vocal 2: José Vicente Mico Perpiña
Vocal 3: Juan Carlos Guillen López
Vocal 4: Montserrat Rovira Marco
Tribunal suplent número 03
President: Vicente Guillén López
Vocal 1: Francisco Bertó Roselló
Vocal 2: Miquel Avila Salvadó
Vocal 3: José Alberto Díez Delgado
Vocal 4: Jordi Antoni Cuesta Andrea

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies