Informacions referents a les mútues que presten serveis per MUFACE

Informacions referents a les mútues que presten serveis per MUFACE 

Als últims dies s’han escampat rumors referents a algunes de les mútues que presten serveis a MUFACE.
Volem remarcar que aquestes entitats estan obligades a complir la cartera bàsica de serveis del concert i no poden despenjar-se d’ella una vegada que estan concertades. Les companyies proposen millores sobre aquesta cartera bàsica, però mai pot ser inferior a la que ofereix la seguretat social.
És a dir, MUFACE exigeix uns professionals i uns mitjans adequats per garantir els serveis de la cartera bàsica i les companyies poden afegir uns altres serveis addicionals. Igualment, les companyies han de garantir la continuïtat dels tractaments als quals estaven compromeses, fins i tot en els casos en els quals no subscrivissin nous concerts.
Ja en el passat Consell General de MUFACE del 26 de Setembre, es va deixar clar que si algú podia denunciar alguna irregularitat en aquest sentit, MUFACE es comprometia a sancionar a les companyies que incorreguessin en algun incompliment.
Per 2018 i 2019 s’ha realitzat un increment pressupostari del 5,62% pel finançament de les companyies amb la idea de demanar-los la presentació de millors serveis i s’ha ampliat el termini perquè els mutualistes puguin canviar-se de companyia, que fins ara era durant el mes de gener de cada any i possiblement s’allargui fins al febrer.Us recordem que, tant les diferents mútues com la Seguretat Social, formen part del sistema de MUFACE, i en el termini fixat podeu canviar d’entitat pel que fa a la prestació sanitària.
CCOO hem demanat una reunió, encara sense data amb el Director General de MUFACE per conèixer la situació actual i fer-li arribar les nostres propostes al respecte. En qualsevol cas, fins al pròxim mes de desembre, que es torni a reunir el Consell General, no es coneixeran les entitats que han subscrit el concert.
Si teniu o coneixeu algun problema relacionat amb la prestació de serveis d’alguna d’aquestes entitats, feu-nos arribar un correu a educació@ccoo.cat amb l’assumpte “Queixa MUFACE” i al farem arribar als nostres representants al Consell General de MUFACE.