Horari i retribucions segons tipus de jornada (Actualitzat)

Horari i retribucions segons tipus de jornada (Actualitzat)

5/09/2017

Descarrega aquí la versió en PDF

  •  Durada dels nomenaments: les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d’agost de 2018.
  •  En cas de compactar una vacant i una substitució: la vacant finalitza a 31 d’agost, i la substitució com a màxim el 30 de juny.
  •  Una vacant és un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera
  •  Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d’un funcionari/a o un interí/na que es troba absent totalment o parcialment per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis únicament per la durada de la incidència.

TIPUS DE JORNADA
100%
Vacant sencera
Substitució a
jornada sencera
1/2 subs + 1/2 subs
1/2 vacant + 1/2
subs
1/3 subs + 1/3 subs
+ 1/3 subs
83,33%
1/2 vacant + 1/3
substitució
1/2 subs + 1/3 subs
66,66%
1/3 subs + 1/3 subs
50%
1/2 vacant
1/2 substitució
33,33%
1/3 substitució

INFANTIL
I PRIMÀRIA
Tipus
jornada
Lectives
Complementàries
centre
Total a
centre
Total
jornada
Sou Base
Compl.
destinació
Compl.
específic
TOTAL
100%
24h
6h
30h
37h 30m
978,25
482,87
569,89
2.031,02
83,33%
20
5h
25h
31h 15m
815,18
402,38
474,89
1.692,44
66,66%
16h
4h
20h
25h
652,10
321,88
379,89
1.353,87
50%
12h
3h
15h
18h 45m
489,13
241,44
284,95
1.015,51
33,33%
8h
2h
10h
12h 30m
326,05
160,94
189,94
676,94
SECUNDÀRIA,
EOI, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Tipus
jornada
lectives
Complementàries
 centre fix      no fix
Total a
centre
Total
jornada
Sou
Base
Compl.
destinació
Compl.
específic
TOTAL
100%
19h
9h
2h
30h
37h 30m
1.131,30
594,64
582,85
2.308,43
83,33%
15h 50m
7h 30m
1h 40m
25h
31h 15m
942,71
495,51
485,69
1.923,91
66,66%
12h 40m
6h
1h 20m
20h
25h
754,12
396,39
388,53
1.539,04
50%
9h 30m
4h 30m
1h
15h
18h 45m
565,65
297,32
291,43
1.154,40
33,33%
6h 20m
3h
40m
10h
12h 30m
377,06
198,19
194,26
769,52

PROFESSORAT
TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (PTFP)
Tipus
jornada
lectives
Complementàries
 centre fix      no fix
Total a
centre
Total
jornada
Sou
Base
Compl.
destinació
Compl.
específic
TOTAL
100%
19h
9h
2h
30h
37h 30m
978,25
594,64
582,85
2.155,74
83,33%
16h 40m
6h 40m
1h 40m
25h
31h 15m
815,18
495,51
485,69
1.796,38
66,66%
13h 20m
5h 20m
1h 20m
20h
25h
652,10
396,39
388,53
1.437,02
50%
9h 30m
4h 30m
1h
15h
18h 45m
489,13
297,32
291,43
1.077,87
33,33%
6h 40m
2h 40m
40m
10h
12h 30m
326,05
198,19
194,26
718,51

Pots cercar-la quan necessitis al menú superior o clicant aquest enllaç:

.

Descarrega aquí la versió en PDF