Els pactes s’han de complir Substitucions des del primer dia, també al desembre!

Els pactes s’han de complir

Substitucions des del primer dia, també al desembre!

El 31 de Gener  de 2017 el Departament d’Ensenyament va signar,  amb la federació d’Educació de CCOO i altres sindicats, un acord on entre altres millores hi havia la cobertura des del primer dia de les substitucions amb una durada prevista de més de 7 dies i des de l’1 de setembre.
Ja des del principi CCOO vam denunciar que per complir amb aquest punt de l’acord era necessari ampliar els dies de nomenaments, ja que es impossible que només amb dos dies a la setmana de nomenaments es puguin cobrir les substitucions des del primer dia de baixa.
Ara, el Departament d’Ensenyament, ha anat més lluny i el divendres 1 de desembre no hi ha hagut nomenaments, el dimarts dia 5 tampoc hi haurà. És més, en tot el mes de desembre, només hi haurà nomenaments el dia 12
Tot això pot provocar que als centres de Catalunya hi hagi alumnes que no tinguin el seu docent  a les aules durant dues setmanes de les quals set dies són lectius. Aquest fet perjudica greument als centres, al professorat i per descomptat als alumnes.
Per aquest motiu CCOO Educació exigim el compliment integral i real de l’acord del 31 de gener de 2017 per part del Departament d’Ensenyament i assumim el compromís d’engegar les accions que siguin necessàries per assegurar-ho.