DOGC: Activitats formatives que poden donar la capacitació professional per l’acreditació d’un determinat perfil

RESOLUCIÓ ENS/1764/2017, de 17 de juliol, per la qual

es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament. DOGC núm. 7419 (25/07/2017) 

Per saber quins cursos serveixen per acreditar els perfils específics, heu d’entrar al portal de centres, i a l’apartat d’acreditació de perfils professionals, trobareu aquest aplicatiu:

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2017002:35.
.
Sol·licitud d’acreditació de perfil professional


http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/PersonalDocent/A240.pdf