Comissió Paritària general de prevenció de riscos laborals. 24 de gener de 2017

24 de gener de 2017

COMISSIÓ PARITÀRIA GENERAL DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Accedeix al document en pdf

En primer lloc i amb molta consternació, CCOO condemnem l’assassinat injustificat el passat 21 de gener a Lleida a mans d’un caçador, d’en David Iglesias Díez i d’en Francesc Xavier Ribes Villas, tots dos agents rurals de CCOO. Des de CCOO volem expressar el nostre condol a les famílies i a tots als seus companys i companyes. Esperem que es faci justícia per tal que mai més es torni a repetir una desgràcia com aquesta.
CCOO també posem en coneixement de tots els membres, que les decisions que prenguin avui els companys agents rurals de CCOO després de la reunió extraordinària per tractar aquest fet amb el departament d’Agricultura, seran recolzades plenament pels representants de CCOO en aquesta Comissió Paritària.
Volem incidir en la coincidència avui, del 40 aniversari de l’assassinat dels cinc advocats de CCOO a Atocha el 24 de gener de 1977, a mans de pistolers de l’extrema dreta. En la matança d’Atocha també van ferir greument a quatre persones més, una d’elles una dona que va perdre el fill que esperava.
– CCOO demana la creació d’un grup de treball, en col•laboració amb els departaments de Justícia i Salut, per tractar de les infraestructures i instal•lacions d’ús comú, a fi de corregir les greus mancances en les instal•lacions sanitàries d’alguns centres penitenciaris (CP Model, Brians I, Quatre Camins…)
CCOO exposa que, des del traspàs de competències l’any 2006, ja està documentat en avaluacions de riscos de llavors mancances importants en les instal•lacions sanitàries a les presons, com ara lliteres no graduables que provoquen trastorns múscul esquelètics en el personal i que en ser fixes i de fusta també reben una insuficient higienització, o també els 800 metres de distància entre els mòduls i els serveis sanitaris a Brians, per posar dos exemples. Les mesures correctores d’aquestes avaluacions de riscos antigues no s’han implementat.
Val a dir que aquestes deficiències s’han portat reiteradament als Comitès de Seguretat i Salut Laboral tant de l’ICS com del Departament de Justícia, sense que s’hagi avançat ja que no està ben delimitat quines competències són de cada institució.
És per això que CCOO demanem un grup de treball de coordinació empresarial, on es puguin reunir els dos departaments amb la participació dels representants de personal dels dos àmbits, presons i sanitat per tractar-ho.
Els respectius departaments manifesten la seva disponibilitat per reunir-se plegats per tractar aquest problema, tot i que ens comuniquen que existeix un grup tècnic que tracta del tema.
En qualsevol cas sembla que el que s’ha fet fins ara no és suficient i caldrà fer alguna cosa més per canviar aquests problemes encallats des de fa tants anys.
– Protocol d’assetjament i la indefensió davant la impossibilitat de poder recórrer les resolucions 
CCOO hem presentat un escrit a la consellera de Governació, administracions Públiques i Habitatge invocant a la Llei Orgànica de Petició, davant de la negativa de la Funció Pública de considerar que les decisions de la comissió d’investigació no són un acte administratiu i davant de la negativa que la Funció Pública a què consti a l’addenda del protocol d’assetjament que es puguin recórrer les resolucions del secretaris generals dels departaments. 
– Envelliment de la població treballadora de la Generalitat
Aquest punt ja va sortir fa un any i va propiciar una jornada monogràfica a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb motiu del 28 d’abril, Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball. Sobre aquesta jornada, en què l’Administració va poder mostrar la seva visió d’aquesta realitat, en conseqüència, CCOO va fer un informatiu amb una mirada més social i sindical. Us facilitem l’enllaç per si no veu tenir l’ocasió de llegir-la:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/generalitat_informa/2016/03516%20-%20JORNADA%20EAPC%20DIA%20INT%20SL.pdf
En aquesta reunió d’avui, la Funció Pública ens explica que cal distingir entre les mesures que ha de prendre la Generalitat per afrontar l’envelliment, que si que seria tema de Salut Laboral i per tant d’aquesta Paritària i a banda, la reposició dels efectius jubilats, que caldria tractar en altres àmbits de negociació.
Tota la part sindical manifestem el nostre desacord i que si a causa de les jubilacions, que es preveuen que seran moltes en els propers 10 anys, s’incrementa la càrrega de treball de la resta de personal, estem parlant d’un problema important de salut laboral i que per tant, és àmbit d’aquesta Paritària.
– Casos d’electrosensibilitat
CCOO va portar a la Paritària un cas d’electrosensibilitat del Departament d’Empresa i Coneixement que hi ha hagut a la Generalitat i que es va portar des del nostre sindicat. CCOO volem expressar el nostre reconeixement ja que el Departament va actuar de manera impecable i col•laboradora i és per aquest motiu que vam demanar que, en possibles futurs casos similars, la Funció Pública marqui una pauta d’actuació igual a la que ha seguit Empresa i Ocupació, per tal que en altres casos s’estengui aquesta actuació correcta a altres departaments.
CCOO també diem que, quan es dóna el cas que un departament no pot adaptar el lloc de treball a les necessitats de la persona perquè realment no hi ha possibilitats, però si que existeix un lloc de treball que s’adaptaria però ubicat en un altre departament, la Funció Pública faci la mediació oportuna per tal que l’altre departament admeti el canvi d’adscripció de la persona al seu departament i així facilitar l’adaptació i que la persona pugui seguir desenvolupant la seva feina. 
En aquest cas que vam portar CCOO si que va mancar aquesta col•laboració amb un altre departament, que hagués pogut oferir a la persona una feina amb les necessitats que demanava el seu estat de salut. 
Tot i així, la Funció Pública ens comunica que ha preguntat als departaments i no hi ha constància de cap altre cas.
Teletreball als departaments
CCOO preguntem de quina manera es formalitza la jornada per a les persones que fan teletreball. La Funció Pública ens respon que hi ha pocs casos i en pocs departament però que correspon al Secretari General formalitzar el relatiu la jornada del personal. Tot i així, la Funció Pública ens comunica que s’obrirà un grup de treball per renegociar el decret de jornada i horaris i que també afegiran aquest tema.