CCOO denunciem la manca d’inversió en formació de persones adultes

CCOO denuncia la manca de personal necessari i la retallada d’oferta educativa

CCOO demana al Departament d’Ensenyament voluntat ferma per promocionar la formació de persones adultes (FPA)

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya denuncia les irregularitats de funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes (FPA): no tenen el Personal d’Administració i Serveis (PAS) necessari per atendre adequadament l’alumnat inscrit. Com a criteri general, disposen de mitja plaça d’administrativa i cap conserge, amb l’excusa d’estar ubicats en edificis de diferent titularitat.
No és admissible aquesta manca de PAS ja que s’ha de garantir la vigilància del centres durant tot el seu horari lectiu i s’ha d’atendre l’alumnat en les seves demandes administratives. El CFA Girona és un d’aquests casos: no disposa del personal de consergeria per cobrir tot l’horari com sí que tenen les Escoles Oficials d’Idiomes o els Instituts. Aquest cas està denunciat al Síndic de Greuges i al Parlament. D’altra banda, des del curs passat, els centres han de portar la gestió del Fons Social Europeu per tal que la Generalitat rebi la subvenció assignada a la formació que s’hi realitza. Això comporta més feina administrativa que no es veu compensada amb increment de personal administratiu i tampoc reverteix aquesta subvenció ni directament ni indirecta en els centres.
A aquesta situació lamentable, cal afegir l’anunci de la pèrdua d’oferta educativa com a conseqüència de la reducció d’una hora lectiva menys dels docents el proper curs, en el procés de reversió de les retallades aplicades els darrers anys. En lloc d’augment de la inversió educativa, amb l’increment de plantilla pertinent, disminueix el ventall d’estudis i/o grups del centre. El que es guanya per un costat es perd per l’altre. Hi ha centres a les comarques gironines que perden 10, 15 o 20 hores d’oferta educativa ja que no hi ha augment de personal docent.
Des de CCOO instem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a fer una aposta ferma i encoratjadora envers aquests centres que estan fortament implicats en la millora de la formació al llarg de la vida. Reivindiquem el seu paper social i acadèmic. Demanem que es faci promoció i divulgació de la seva oferta educativa, la qual ha de respondre a les veritables necessitats de les persones, per a moltes de les quals poder estudiar suposa una veritable oportunitat d’enriquiment personal i d’accés, en millors condicions, a un món laboral cada vegada més complex.
Reivindiquem el paper educatiu fonamental d’aquests centres en la formació al llarg de la vida, a l’hora que rebutgem les retallades encobertes que s’hi practiquen. Una societat culta i ben preparada és la millor inversió de futur que un país pot fer.