Cal una oferta pública d’ocupació suficient i que la valoració de l’experiència docent sigui la màxima permesa

Per posar fi a la precarietat

Cal una oferta pública d’ocupació
suficient i aconseguir que la valoració de l’experiència docent sigui la màxima
permesa per les lleis


CCOO sempre hem definit la lluita contra la precarietat com un objectiu
central de la nostra activitat. No només perquè ataca els drets i les
condicions laborals de la classe treballadora, sinó també perquè en sectors
claus com l’educació fa més difícil garantir la qualitat del servei públic que
proporcionem al conjunt de la societat.
Els governs retalladors, tant a Madrid com a Catalunya, han abusat de la
figura de la interinitat, sovint per reduir costos laborals, per donar major
flexibilitat a les polítiques de personal (incloent-hi polítiques clientelistes
als mateixos centres educatius) o perquè els permet la reducció injustificada
de les plantilles, tal com vam viure el 2012. Ara mateix, a Catalunya i segons
dades del mateix Govern, més d’un 29% dels i les docents de l’ensenyament
públic tenen un contracte temporal.
Per posar fi a aquesta situació CCOO sempre hem fet servir totes les eines
a la nostra disposició: la mobilització, les demandes judicials i la capacitat
de negociació que ens donen els treballadors i les treballadores amb els seus
vots.
Als últims mesos hem engegat una campanya de denúncia i reclamació dels
drets de les persones interines, arran de diverses sentències europees que
qüestionaven les altíssimes taxes de precarietat a les administracions públiques
del conjunt de l’Estat. Fruit d’aquesta campanya i de la nostra
representativitat global vam aconseguir al març arrencar al govern de l’Estat
un acord que suposa convocar als pròxims tres anys les oposicions necessàries
per a reduir la temporalitat als sectors públics a un màxim del 8%. A
Catalunya això voldria dir al voltant de 45.000 places al conjunt de la funció
pública, un mínim de 14.000 de les quals en educació
.
Aquest és el nostre objectiu i ens
comprometem públicament a no defallir fins a aconseguir-ho
. Caldrà l’esforç de tothom i la màxima unitat
sindical per fer-ho possible, i fem una crida a treballar des d’ara mateix,
colze a colze i posant els interessos de l’educació pública i de les persones
que hi treballem per davant de qualsevol altra consideració.
A Catalunya l’acord de 31 de gener de 2017 signat per CCOO, USTEC i UGT amb
el Departament d’Ensenyament preveu un increment de 4714 docents més per al
curs vinent, però el mateix Govern de la Generalitat fa una convocatòria d’oposicions
de només 2000 places. Amb aquesta política la temporalitat s’incrementarà
encara més. Celebrem que la resta de forces sindicals s’hagin unit a CCOO en aquesta
denúncia i creiem que cal començar a donar passes concretes per a exigir una
oferta d’ocupació pública suficient i negociada.
Quines
oposicions?
Les lleis que regulen actualment l’accés a la funció pública docent són
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP, als articles del 55 al 62) i la
LOE/LOMCE (disposició addicional dotzena), que es desenvolupen mitjançant el
Reial Decret Llei 276/2007, que recollia un sistema transitori, beneficiós pel
personal interí, vigent durant els anys d’implantació de la LOE, i un sistema
ordinari, vigent des del 2011 i que va donar per finalitzada també la
Disposició Transitòria Quarta de l’EBEP.
El Govern i totes les forces sindicals sabem que no són possibles unes
oposicions restringides pel personal interí, prohibides tant per sentències del
Suprem (per exemple STS 27/1991) com del Constitucional, ni ressuscitar l’accés
directe a la Funció Pública des de les Escoles de Magisteri, permès per la Llei
d’Educació del 1970, que el 1988 una sentència del Tribunal Suprem va
determinar com a contrari als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Però les lleis si permeten la valoració de l’experiència docent en el
procés selectiu. Aquesta és una competència estatal i CCOO, que tenim capacitat
d’interlocució a tots els àmbits de negociació, estem exigint al Ministeri
d’Educació un nou sistema transitori que valori aquesta experiència. Una
experiència que ha estat acceptada, fins a un màxim del 45% per sentència del
Tribunal Constitucional en un cas concret, o del 31,57% segons sentència del
Tribunal Constitucional sobre el sistema transitori LOGSE.  Les lleis i les sentències ho permeten, però
no ho garanteixen, i depèn de totes i tots nosaltres, i molt especialment de
les forces sindicals representatives, optimitzar al màxim aquestes escletxes
legals.
CCOO no enganyarem a ningú inventant-nos varetes màgiques o dreceres
miraculoses. El que cal és mantenir la pressió i la unitat sindical amb un
doble objectiu: incrementar l’oferta de places fins a aconseguir la reducció de
la temporalitat al llindar del 8% i assegurar que la valoració de l’experiència
docent sigui la màxima permesa per les lleis, així com garantir l’estabilitat
al professorat interí de més edat.
Aquests dies estem començant xerrades arreu del país per compartir amb
tothom que tingui interès la informació de què disposem en aquest moment, i
recollir idees i aportacions que puguin enriquir la nostra intervenció a les
meses tècniques amb el Departament. És una feina que continuarem i ampliarem
mentre duri aquest procés i que creiem fonamental per concloure’l amb un avenç,
tant  en les nostres condicions de
treball com en la millora de l’ensenyament públic.
https://goo.gl/forms/yJ7fekZDJrUEnJPz2Si vols rebre tota la informació referent a les properes oposicions docents, només has d’apuntar-te en aquest formulari:
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha creat un grup correu perquè puguis estar informa’t, a més, podràs fer consultes específiques de la teva situació concreta. 

Omple el formulari anterior i rebràs al teu correu electrònic tota la informació.