El Departament d’Ensenyament en molts centres de treball està
incomplint l’Annex III d’aquest Real Decret i les condicions ambientals dels
llocs de treball que se’n deriven:

 1. L’exposició a les condicions ambientals dels
  llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels
  treballadors. 
 2. Així mateix, i en la mesura del possible, les
  condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font
  d’incomoditat o molèstia per als treballadors. A aquest efecte, hauran
  d’evitar-se les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscs de
  temperatura, els corrents d’aire molestes, les olors desagradables, la
  irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres,
  llums o envans envidriats.
 3. En els locals de treball tancats hauran de
  complir-se, en particular, les següents condicions:

a)  
La temperatura
dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d’oficines o similars
estarà compresa entre 17 i 27 ºC.
b)   La temperatura
dels locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25 ºC.
Des de CCOO recordem al Departament d’Ensenyament que té l’obligació
d’adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball
no origini riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors o, si això no
fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al mínim. Els llocs de treball han de complir les disposicions mínimes
establertes referides entre d’altres, a condicions ambientals
.
Davant les contínues queixes que CCOO estem rebent dels treballadors i
treballadores a causa de les elevades i insuportables temperatures en molts
centres educatius i davant una possible exposició a un risc greu i imminent, el
Departament d’Ensenyament, segons l’article 21 de la Llei de Prevenció de
Riscos, està obligat a:
 • a) Informar al més aviat possible tots els
  treballadors afectats de l’existència d’aquest risc i de les mesures adoptades
  o que, si s’escau, calgui adoptar en matèria de protecció.
 •  b) Adoptar les mesures i donar les instruccions
  necessàries perquè únicament i excepcionalment, en cas de perill greu, imminent
  i inevitable, es pugui interrompre l’activitat o, si calgués abandonar
  immediatament el lloc de treball.

Davant d’aquesta situació, CCOO
recomanem que el centre educatiu afectat ho comuniqui per escrit als Serveis
Territorials i/o al Consorci d’Educació de Barcelona
per tal que en siguin
coneixedors i que tal com estableix la llei, adoptin les mesures correctores de
forma urgent per protegir als seus treballadors i treballadores.
A l’hora d’adoptar les mesures correctores i preventives envers les
elevades temperatures, cal partir de les característiques i necessitats de cada
centre. Els delegats i delegades de CCOO
ens posem a la vostra disposició per tal que ens feu coneixedors i partícips

de quines considereu que poden ser les mesures més adequades per fer front a
les condicions ambientals i així poder-les traslladar i argumentar en els
diferents Comitès i Comissions del Departament d’Ensenyament.
CCOO considerem que el Departament vulnera la normativa de les
condicions ambientals en els centres de treball i continua sense adoptar o
permetre l’adopció de les mesures necessàries per garantir efectivament la
seguretat i la salut de treballadors i treballadores.
Si el Departament
no actua al respecte, CCOO, en tant que  representats legals de les treballadores i
treballadors, emprendrem les actuacions sindicals, jurídiques i legals
oportunes.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies