CCOO hem realitzat un informe de balanç dels vint anys des de la implantació de l’actual sistema preventiu a l’Administració de la Generalitat. En aquest informe s’analitza la integració de la prevenció i el seu impacte en les estructures dels departaments i territoris, però també es proposen mesures per millorar i un canvi de filosofia radicalment diferent a l’actual sistema preventiu que considerem totalment esgotat i fracassat. 

El passat 14 de desembre, CCOO vam presentar l’informe a la Secretaria General de la Funció Pública de Catalunya, on s’evidencia el fracàs de l’actual model, la precarietat dels recursos preventius tant humans com materials, la manca de planificació i recursos per dur a terme una extensió preventiva en els territoris, una deficient política preventiva comuna entre els diferents departaments de la Generalitat i per últim, una política errònia d’externalitzacions d’especialitats preventives que ha costat més de 50 milions d’euros en aquests darrers vint anys.
Són uns resultats molt negatius que posen la Generalitat a la cua de la prevenció entre les diferents administracions públiques, com reflecteixen les dades de l’autoritat laboral i de les auditories realitzades al sistema preventiu de la Generalitat de Catalunya.

Situació actual:

Les auditories fetes a partir de 2014, i fins data d’avui, corroboren que no sols no s’han corregit les mancances detectades en les anteriors auditories, sinó que s’agreugen amb el temps.
A més a més, cal afegir l’augment constant de la sinistralitat laboral des de 2012, tal i com indiquen els informes de sinistralitat de 2014 i 2015 i el fet que, des de 2013, la Generalitat no pot presentar la reducció de la bonificació per no haver disminuït la seva sinistralitat laboral. També es preocupant i vergonyós que en el 15% dels accidents de treball no tinguessin realitzades les avaluacions inicials de riscos, després de vint anys de la posada en marxa de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Altres indicadors que poden explicar aquesta situació d’augment de la sinistralitat han estat les retallades econòmiques al personal per incapacitat transitòria comuna, que ha fet aflorar els accidents de treball, ja que abans es derivaven al sistema de salut pública i ara es canalitzen a través de les mútues d’accidents de treball.

Cal afegir la reducció d’hores de treball dels serveis de prevenció, deguda a la retallada del 15% de les hores de treball del personal interí tècnic del serveis de prevenció durant 2012, que va suposar una pèrdua anual de 8.333 hores d’activitat preventiva mentre va estar en vigor.

Les dades més significatives son les següents:

 • Els serveis de prevenció de la Generalitat compten amb una plantilla de 275 persones (comandaments, tècnics, personal sanitari i suport administratiu), per atendre a més de 160.000 treballadors i treballadores de l’Administració de la Generalitat.
 • De les 275 persones que treballen als serveis de prevenció, 146 son interines i representen el 53,5% del total del personal.
 • L’índex d’incidència de sinistralitat amb baixa en jornada laboral ha patit un fort increment els últims anys.
Àmbit
Any 2008
Any 2014
Variació (%)
Educatiu
364,3
848,4
232,88
Sanitari
1.367,6
2.277,2
166,51
Tècnic i
administratiu
2.852,0
5.248,3
184,02
 • L’índex
  d’incidència de sinistralitat in itinere amb baixa ha patit un fort increment
  els últims anys.

Any 2008
Any 2014
Variació (%)
Sinistralitat en accidents in itinere
amb baixa en jornada laboral
440,3
847,2
192,41
 • Pel que fa a les auditories
  fetes al sistema preventiu de la Generalitat de Catalunya per l’Institut Català
  de Seguretat i Salut, dels quaranta-cinc requisits legals de què consta
  l’auditoria, cinc són valorats com a conforme
  i/o conforme amb desviacions
  , deu són valorats com a no conformitat menor, vint-i-vuit són valorats com a no conformitat major i no conformitat
  crítica
  i, el que és més greu, empitjora les anteriors auditories.

Per últim,
el fracàs de la Funció Pública a l’hora de portar a terme la coordinació preventiva
entre els departaments ha estat evident, com demostren les dades de
sinistralitat i les auditories, a més a més, tampoc ha estat capaç d’adaptar o
modificar el decret 312/98, de creació dels serveis de prevenció de la Generalitat.
Davant dels diferents
canvis normatius de la Llei de prevenció, i per acabar, com a colofó de la
manca de voluntat política en matèria preventiva, va atorgar un termini
superior al que marcava el Reial Decret 39/97 per constituir els serveis de
prevenció a tots els seus departaments. Tampoc ha ajudat la manca de capacitat
legal que té la Inspecció de Treball per fer complir la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals en l’àmbit de les administracions públiques.

Des de CCOO proposem
les actuacions següents per revertir aquesta situació:

 • Un
  nou decret de serveis de prevenció a la Generalitat de Catalunya que
  substitueixi l’actual i que reculli els canvis normatius portats a terme en
  aquests darrers anys, i que esmeni les mancances, tant organitzatives com de
  coordinació i de distribució coherent i suficient del personal tècnic i territorial.
 • En
  l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya demanem la creació
  d’un Servei de prevenció propi i mancomunat, amb totes les especialitats i de
  forma orgànica, depenent de la Direcció General de la Funció Pública, i
  distribuirà el personal tècnic entre els diferents departaments i territoris
  amb uns criteris que tinguin relació amb el nombre de treballadors i centres de
  treball i la dispersió geogràfica.
 • Reduir
  la despesa en l’externalització de serveis, atenent a una redistribució més
  òptima dels recursos humans i materials.
 • Convocatòria
  d’un procés selectiu de consolidació de llocs de treball.
 • Revisió
  del Pacte sobre Drets de Participació dels Empleats i Empleades Públics en
  l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per últim,
us adrecem a aquest
enllaç
perquè
pugueu veure tot l’informe complet de balanç de vint anys de prevenció
realitzat per el Àrea Pública de CCOO Catalunya.

Llegeix i descarrega aquí l’Informa (pdf)

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies