Us volem informar de la publicació de la resolució amb data 18 de gener de 2017 per la qual es convoca el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament en les categòries d’educador i educadora d’educació especial i integrador i integradora social. 
Volem que aquest full sigui una eina que faciliti l’aclariment d’alguns dubtes, ara bé, en cap cas eximeix a les persones que vulguin participar del procés de fer una lectura detallada del text original de la resolució que trobareu en aquest enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7289/1576850.pdf
El termini de presentació de sol·licituds és es del 19 de gener fins el 8 de febrer de 2017.

En que consisteix?

El concurs de canvi de destinació possibilita la mobilitat del personal fix be sigui per trasllat o bé per un canvi de categoria en la mateixa àrea de funcions o en una altra tal com recull el VI Conveni Únic.
Les places que sortiran són les ocupades per personal educador d’educació especial i les ocupades pel personal tècnic en integració social.
L’objecte de la convocatòria del concurs de canvi de destinació es la provisió d’aquests llocs de treball mitjançant el sistema de provisió directa (llocs vacants) o l’adjudicació per resultes (llocs ocupats que poden resultar vacants durant el desenvolupament del procés).
El personal laboral en situació d’excedència pendent de la resolució d’una sol·licitud de reingrés haurà de participar necessàriament en el concurs.
El personal laboral fix que tingui una adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut pot presentar-se al concurs de canvi de destinació sempre i quan presenti un informe del servei de Prevenció de Riscos Laborals acreditant que el lloc al qual opta és adequat a la seva salut i el pot desenvolupar amb idoneïtat.
Es necessari posseir la titulació específica del lloc de treball, així com el nivell de català corresponent (nivell C1 o equivalent).  
En cas de no tenir l’acreditació oficial del nivell de català, es podrà realitzar una prova de nivell amb caràcter eliminatori.
Las persones amb discapacitat que optin per llocs de treball de diferent categoria i o, si s’escau, especialitat, podran demanar en la sol·licitud de participació l’adaptació o l’adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves previstes.Mèrits i capacitats

La valoració dels mèrits i capacitats determinarà l’adjudicació dels llocs de treball tenint en compte l’experiència i la capacitat professional així com; les titulacions acadèmiques, la formació, el coneixements en llengua catalana, antiguitat, la destinació prèvia de la parella, circumstàncies personal excepcionals. Els mèrits i capacitats s’han d’acreditar segons ho recull la resolució
Als efectes de garantir la idoneïtat de les persones candidates que optin a un canvi de categoria i/o especialitat hauran de realitzar una prova, de caràcter obligatori i no eliminatori consistent en resoldre un supòsit pràctic sobre qüestions relacionades amb el lloc de treball
Resten exempts de realitzar la prova les persones que vulguin traslladar-se o reingressar a llocs de treball de la seva mateixa categoria i/o especialitat.
Tot el procés serà gestionat per l’òrgan tècnic d’avaluació amb la següent adreça electrònica: https://tauler.seu.cat.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies