LLista provisional de la Borsa de Fisioterapeutes

Des de CCOO us volem informar de la llista provisional de la Borsa de Fisioterapeutes 

Ja ha sortit la llista provisional d’admesos i exclosos de persones aspirants a la categoria laboral de la Borsa de Treball de Fisioterapeutes a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
Recordeu que d’acord amb el previst a l’art. 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es concedeix un termini de subsanació de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta llista provisional, des del 4 al 18 de setembre ambdós inclosos, per a la presentació d’al·legacions.

Llista provisional Fisoterapeutes