La pressió sindical també aconsegueix
que un grup de treball format per l’ANECA, la CRUE i les organitzacions sindicals
revisi els criteris d’avaluació del professorat universitari
Els sindicats CCOO, UGT i CSIF comuniquem al conjunt dels treballadors
i treballadores de les universitats i als diversos organismes universitaris que
hem acordat emprendre i mantenir una unitat d’acció en aspectes nuclears de la
reivindicació sindical en l’àmbit universitari. Unitat d’acció a la que convidem
a sumar-se a tots aquells sindicats amb representació universitària en
diferents territoris o àmbits concrets.
Durant les darreres setmanes,
CCOO, UGT i CSIF hem vingut reclamant la necessitat que el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport convoqués amb immediatesa la Mesa Sectorial de
Universidades. I, després de la recent publicació per l’ANECA d’una part dels
nous criteris d’avaluació del professorat universitari, hem tornat a exigir la
derogació del Reial Decret 415/2015 i la modificació d’aquests criteris, ja que
constitueixen una exigència desmesurada, irrealista i injusta, tant per a
l’accés a places estables de funcionari docent com per a la promoció
professional de l’actual professorat universitari.
En aquest sentit, hem
desenvolupat diverses accions sindicals que han inclòs l’anàlisi sistemàtica
dels criteris d’avaluació, la realització d’informes jurídics, la celebració de
jornades acadèmiques sobre avaluació del personal, assemblees de professorat,
l’enviament de resolucions de suport dels òrgans de representació, la recollida
de signatures de suport a les nostres reivindicacions i l’enviament de
comunicacions a la comunitat docent, així com escrits i peticions a diferents
organismes acadèmics (el propi Ministeri, l’ANECA, la CRUE …).
Com a resultat de tot això, s’han
produït les següents novetats importants que inicialment valorem de forma
positiva:
1. El passat dia 14 de desembre,
el ministre d’Educació, Cultura i Esport va anunciar al Congrés que proposaria
a l’ANECA la posada en marxa d’un grup de treball per revisar els criteris
d’acreditació del professorat i del sistema d’accés a places universitàries .
L’objectiu d’aquest grup de treball seria, segons el que va manifestar el
ministre, estudiar, en relació amb els criteris d’avaluació, “què proposa
la Conferència de Rectors (CRUE), què proposen els sindicats i arribar entre
tots a un acord”. Les organitzacions signants ens congratulem per això i
anunciem a la comunitat universitària que el director de l’ANECA ja ens ha
proposat constituir aquest grup de treball. D’aquesta manera, cada sindicat
plantejarà la incorporació a aquest grup de docents especialistes en les diverses
àrees de coneixement. Els treballs del grup s’iniciaran a partir del mes de
gener de 2017, amb el propòsit de recollir les dificultats observades en el nou
sistema d’avaluació i fer propostes per millorar-lo.
2. El secretari general
d’Universitats del Ministeri ha comunicat als sindicats la convocatòria, per a
la primera quinzena del mes de gener de 2017, de la Mesa Sectorial
d’Universitats. La Mesa s’ha de constituir d’acord amb el que estableix el
capítol IV de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, que regula el
dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional
dels empleats públics que presten els seus serveis a les universitats, per
negociar amb el Govern totes aquelles qüestions d’interès general: debat sobre
el model d’universitat a Espanya, mapa de titulacions, ordenació dels
ensenyaments universitaris (3 + 2), finançament de les universitats,
governança, preus i beques, estatuts del PDI i del PAS, sistemes accés al
professorat i de promoció professional, etc.

Per tot això, els tres sindicats
que signem aquest document volem mostrar la nostra satisfacció prudent per
aquestes noves iniciatives, a l’espera que veritablement suposin l’inici real
d’una nova etapa de participació i negociació amb els treballadors de les
universitats en els grans temes implicats en aquest àmbit. No obstant això,
continuarem sensibilitzant sobre aquestes reivindicacions mitjançant les
iniciatives que considerem oportunes en cada moment dirigides als diversos
organismes de gestió universitària, el Ministeri, l’ANECA, la CRUE, els grups
parlamentaris i el mateix Congrés dels Diputats. 
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.