Ahir, 5 d’octubre els representats de CCOO, van assistir a la mesa sectorial convocada amb aquest ordre del dia:

1.- RESOLUCIÓ de convocatòria de concurs de trasllats 
Està previst que la convocatòria es publiqui el 27 d’octubre. El termini de sol·licituds serà del 8 al 28 de novembre. Aproximadament cap al voltant del 15 de febrer sortiran les vacants provisionals i cap el 6 d’abril les definitives.
CCOO hem demanat al Departament que surtin el màxim nombre possibles de places i hem preguntat si es preveia fer un concurs específic per proveir les places específiques. Responen que aquest curs no es preveu i deixen oberta la possibilitat que es concreti de cara al proper curs. 
2.- RESOLUCIÓ de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament. 
El Departament s’ha vist obligat a fer aquesta convocatòria extraordinària perquè hi ha especialitats que no tenen personal a la borsa per poder fer substitucions.

CCOO hem demanat que ja que es fa aquesta convocatòria extraordinària s’obri a totes les especialitats, no només aquelles que ara necessiten més personal.

CCOO també hem proposat un allargament del termini , proposant en lloc del 10 al 18, s’obri del 10 al 21, argumentant la dificultat burocràtica que suposa inscriure’s per primera vegada a la borsa i que al mig hi ha un dia festiu.

A més a més hem denunciat la problemàtica que es deriva al demanar el certificat mèdic als centres sanitaris públics, on ens hem trobat amb alguns CAPS que de forma genèrica no volen fer l’informe mèdic. El Departament ens respon que és una qüestió que han de tractar amb el departament de salut però que no creuen que ho poguin tenir resolt per aquesta convocatòria. CCOO insisteix que si no es pot resoldre immediatament que es pensi en alguna sol·lució excepcional fins que es pugui donar una resposta des de l’administració. El Departament insisteix en que hi ha limitacions a nivell d’administració per poder donar resposta. CCOO expressem que estan obligant al personal a anar a la sanitat privada per aconseguir el certificat i que això ho considerem inacceptable.

3.- A petició de les organitzacions sindicals: Aspectes relacionats amb l’educació de persones adultes: Fons social europeu, revisió de l’oferta educativa, revisió de l’acord del 2006.


CCOO i la resta dels sindicats unitàriament hem demanat explicacions al Departament sobre el Fons Social Europeu, implicacions i gestió. 


El Departament explica que el Fons Social Europeu és una proposta de finançament de la formació de persones adultes amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral. El Departament va valorar que era bo acollir-se i en cap moment això ha suposat que es qüestioni que les escoles d’adults hagin de canviar els estudis. Els centres d’ adults no estan supeditats a aquest fons. En la partida de pressupostos continua havent una partida per adults, aquesta partida, comenta el Departament, esta assegurada. En tot cas l’ingrés de la partida del Fons Social Europeu anirà a parar a les arques de la Generalitat tal com ens han confirmat avui des de la secretaria general.
CCOO expressem que ens hagués agradat que aquest tema passés per la mesa sectorial en quant suposa una reorganització de les escoles d’adults i, en conseqüència, de les funcions del professorat. Aquesta reorganització respon a la càrrega burocràtica que s’afegeix (recollida de signatures, passar a un excel el que manualment els alumnes han respòs a traves d’una enquesta en paper, passar trimestralment la informació i els papers al Departament)
Des del Departament estan treballant en valorar i quantificar el volum de feina per fer aquestes tasques i es donarà resposta proporcionant un suport administratiu. CCOO exigim que hi hagi un administratiu per centre no només per atendre i donar resposta a aquesta feina sobreafegida sinó per poder atendre amb qualitat les necessitats del funcionament dels centres d’adults,a tall d’exemple, la matrícula viva o la gestió del SAGA. També demanem que s’aprofiti la implantació d’aquest Fons Social Europeu per fer difusió de les escoles d’adults ja que considerem que aquesta ha estat nul·la aquests últims anys.
Els altres temes que es detallaven en l’ordre del dia proposem que es discuteixin en el marc de la convocatòria de la comissió de seguiment de l’acord del 2006. L’administració es compromet a convocar-la.
4.- Negociació de les mesures prioritàries sobre criteris d’assignació de recursos docents als centres.
El Departament argumenta que la negociació cap a unes millores i cap a una negociació real de les mateixes haurà d’esperar a que hi hagi un pressupost que l’acompanyi. Ens presenten una sèrie de prioritats que creuen que poden ser d’aplicació a curt termini (completar plantilles centres de màxima complexitat, recuperar algunes dotacions docents perdudes relacionades amb nombre de grups, passar de 6 a 9 hores de coordinació, millorar supòsits cobertura de substitucions des del primer dia i inici de curs).
Es comprometen a convocar una Mesa a finals d’octubre per anar perfilant i concretant les propostes.

CCOO expressem que ens agradaria que aquest llistat de prioritats no ens vingués donat sinó que conjuntament poguéssim analitzar, treballar i negociar quines han de ser aquestes prioritats i com s’han de concretar. Lamentem que no hi hagi aquest diàleg inicial però evidentment estem disposats a negociar i avançar en aquest procés real sense renunciar a exigir el retorn d’allò que és nostre i que se’ns ha arrabassat en aquests anys d’austeritat pressupostària. No permetrem cap pas enrere en la recuperació dels drets perduts. Drets perduts que han suposat des d’una càrrega lectiva fins a una pèrdua de poder adquisitiu del personal docent. Retallada de drets que ha derivat en una precarització del nostre treball.

5.- Torn obert de paraules
Exposem la nova situació en que es troben escoles i instituts que comparteixen espais i instituts que tenen instal·lacions i espais repartits i separats. Creiem que hi hauria d’haver alguna instrucció que regulés com i on s’inclou aquest temps de desplaçament d’un lloc a l’altre dins de l’horari lectiu.
També exposem la manca de reconeixement que existeix a la figura del “co-tutor” a secundària. 
I per últim denunciem una situació que ens sembla injusta per la regularització que s’ha fet des del Departament. En cas de renúncia d’una reducció de jornada per guarda legal d’un fill/a menor de 6 / 12 anys o finalització de la reducció de jornada per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial o reducció de tenir a càrrec un familiar fins el segon grau: per què ha de coincidir amb el 31 d’agost, per què no a partir de l’1 de juliol. No interfereix en l’atenció de l’alumnat ni a l’organització del centres, ni danys a tercers ja que el personal substitut ja ha cessat en la seva vinculació laboral amb el Departament. 
També hem preguntat sobre la provisió de llocs de treball en els Serveis Educatius. Visualització de vacants, transparència, concurs de mèrits…
El Departament recull les nostres aportacions i en properes convocatòries intentarà donar resposta.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.