1

Educació d’adults. CCOO i els altres sindicats de la Mesa sectoral registren la petició de convocatòria de Mesa específica

Petició de convocatòria de’una Mesa sectorial 
específica d’Educació d’Adults.