Convocatòria de Mesa Sectorial

Dia: 23 de novembre de 2016

Hora: 11:00 h

Lloc: Sala 0A- PLENS – Edifici Central – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
Acta núm. 05/2016 corresponent a la sessió del dia 16 de març de 2016
Acta núm. 06/2016 corresponent a la sessió del dia 27 de març de 2016
Acta núm. 07/2016 corresponent a la sessió del dia 5 de maig de 2016
Acta núm. 08/2016 corresponent a la sessió del dia 10 de maig de 2016
Acta núm. 09/2016 corresponent a la sessió del dia 13 de maig de 2016
Acta núm. 10/2016 corresponent a la sessió del dia 1 de juny de 2016
Acta núm. 11/2016 corresponent a la sessió del dia 13 de juny de 2016
Acta núm. 12/2016 corresponent a la sessió del dia 15 de juny de 2016 .
Acta núm. 14/2016 corresponent a la sessió del dia 29 de juny de 2016

2.- Constitució d’una Mesa Tècnica del personal adscrits a centres i aules de formació d’adults dependents del Departament d’Ensenyament.

3.- Borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament.

4.- Condicions laborals (pressupost 2017). A petició de les organitzacions sindicals.

5.- Torn obert de paraules.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.