Us facilitem el calendari del curs 2016/17

Accedeix al document en pdf

Calendari
 • Segon cicle d’educació infantil, primària,
  secundària obligatòria, batxillerat, grau mitjà de formació professional
  inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per
  l’accés a aquests cicles: les classes
  començaran el 12 de setembre.
 • No obstant, en
  l’educació secundària, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici
  es podrà endarrerir fins al 14 de
  setembre
  . Aquests dies d’endarreriment caldrà compensar-los amb dies de
  lliure disposició, amb el 23 de desembre de 2016, 22 o 23 de juny de 2017.
 • Cicles de grau superior de formació
  professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, curs de formació específic
  per l’accés, ensenyaments de règim especial i ensenyaments de centres i aules
  de formació d’adults: les classes
  començaran no més tard del 19 setembre.
 • A les EOI les classes començaran no més tard del 28 de setembre.
 • Les classes
  finalitzaran el 21 de juny,
  llevat dels ensenyaments de règim especial
  que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.
 • Els centres poden demanar un inici de curs gradual per a
  l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil que, començant el 12 de setembre, no podrà anar més
  enllà del 16 de setembre. A proposta de CCOO incorpora
  un mínim de 1,5 hores de permanència seguida de l’alumnat al centre.
 • Les proves extraordinàries de secundària, del
  primer curs de batxillerat i, si escau, cursos de formació específic per a
  l’accés a cicles formatiu es realitzaran entre
  l’1 i el 5 de setembre.

Horari
No hi han
modificacions rellevants respecte el curs passat. No s’ha recollit la demanda
de CCOO d’autoritzar la jornada continuada dels centres de primària que presentin
un projecte aprovat pel Consell Escolar i consensuat amb la comunitat educativa
del centre.
Vacances i dies festius
 • Nadal: del 23
  de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017,
  ambdós inclosos.
 • Setmana
  Santa: del 8 al 17 d’abril de 2017,
  ambdós inclosos.
 • Els centres podran establir 3 dies festius de lliure disposició.
 • Tenen consideració de dies festius els que
  determini el departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. En
  cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu,
  els centres poden afegir-los als establerts de lliure disposició.

Altres modificacions
 • Els centres poden sol·licitar organitzar
  jornada continuada a partir del dia 5 de juny
  de 2017.
 • Els centres hauran de comunicar les decisions
  que es puguin prendre en relació a l’organització de la jornada continuada del 22 de desembre de 2016 i la del 21 de juny de 2017.
 • Els centres educatius públics de secundària
  que estiguin aplicant una organització
  horària singular
  que comporti un horari escolar en jornada continuada, han
  de sol·licitar o bé la pròrroga d’aquest horari o bé el retorn a l’horari de
  matí i tarda. En cas que no l’estiguin aplicant i desitgin fer-ho, hauran de
  sol·licitar-ho als SSTT corresponents.
Normativa

Calendari escolar del proper curs (+) (Font: Departament)

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.