OPOSICIONS d’FP 2016-17: PREVISIÓ DE DISTRIBUCIÓ D’ESPECIALITATS

Es convocarà concurs oposició per cobrir 300 places.
La previsió de distribució d’aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d’ingrés lliure
R=reserva per a aspirants amb discapacitat
E=procediment d’accés a un cos de grup superior
A=procediment d’accés a un cos del mateix grup
T=total.

Es reserva un 5% del total de places convocades als aspirants que reunint les condicions generals i específiques exigides per a l’ingrés al cos al qual opten, tinguin reconeguda pels òrgans competents una disminució física de grau igual o superior al 33%.
Per rebre informació actualitzada sobre les Oposicions d’FP 2016-17 omple aquest formulari:
https://docs.google.com/forms/d/1xuk_mFPcS_pA2U3FLqr8VHsDgyv8aomLPh5UotFGZ5c/viewform
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.