El Departament discrimina en l’accés als CFGS segons la titularitat dels centres i perjudica a l’alumnat amb menys recursos econòmics

La Resolució ENS/1245/2016, d’11 de maig, relativa a l’accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional no sostinguts amb fons públics permet l’accés al grau superior únicament amb el títol de tècnic, en canvi, la Resolució ENS/1004/2016, de 18 d’abril que regula l’accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments de formació professional sostinguts amb fons públics només permet l’accés al grau superior amb el títol de tècnic únicament si resten places en el segon període de matriculació.

La diferència en el criteri d’accés de l’alumnat entre centres públic i privats suposa un greuge comparatiu i pot vulnerar els drets d’accés a la formació en condicions d’igualtat d’oportunitats, emparats en la Constitució, l’Estatut d’autonomia (Article 21), la LOE (Art.69 i 86) i la LEC (Art.2,4,21 i 43 i 200).

Aquesta Resolució suposa un benefici pel centres de titularitat privada (no concertats) i perjudica a l’alumnat amb menys recursos i més necessitat formativa al no tenir les mateixes oportunitats d’accés i als centres de titularitat pública pel fet de no tenir els mateixos criteris d’admissió que els centres privats.

CCOO denuncia un cop més la manca de transparència i diàleg de l’Administració educativa amb els seus treballadors i representants legals a l’haver publicat aquesta Resolució sense previ avís ni diàleg amb la comunitat educativa. Un cop més el Departament castiga l’educació pública i beneficia la classe amb més recursos econòmics.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.