CCOO condemna la violència policial exercida contra el professorat a Mèxic

La Federació d’Educació de CCOO Catalunya i la Federación de Enseñanza de CCOO defrensen el diàleg i el respecte en la resolució de conflictes de qualsevol tipus i demana al gobern de Mèxic seny a l’hora de reconduir el conflicte que manté amb la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

CCOO condemna les vexacions que han patit els i les mestres de la CNTE que s’oposa a la reforma educativa duta a terme pel govern de Peña Nieto, entre d’altres motius per incloure una avaluació docent que considera dolosa pels interessos del treballadors i treballadores. A propòsit d’aquesta reforma, s’han produït enfrontaments entre docents i policia que, en els úlims dies, s’han agruejat i han tingut acom a resultat persones ferides i fins i tot morts.
La Federació d’Educació de CCOO Catalunya defensa el seny i el diàleg en la resolució de la disputa oberta entre el govern de Mèxc i la CNTE i sobretot, respecte a un dret legítim com és el de la manifestació i protesta davant de decisions polítiquesamb les que no s’està d’acord.

Podeu trobar més informació sobre la reforma educativa aquí
Acadèmics de la UNAM asseguren que la reforma és un engany