Ordre que implanta i suprimeix diversos màsters a universitats públiques i privades

Ordre EMC/206/2016, de 21 de juliol, d’implantació i supressió de diversos estudis de màster universitari a universitats públiques i privades de Catalunya. DOGC núm. 7175 de 2 d’agost de 2016