Seguiment de les negociacions a la Mesa general de la Funció Pública

La passada setmana, la Mesa General de
la Funció Pública es va reunir amb els sindicats representatius per tal de
continuar les negociacions que ens han de permetre recuperar les condicions de treball que teníem abans de 2012, tal i
com es recull a la Resolució del Parlament de Catalunya i l’Acord
de la Mesa General del mes de juny.

Accedeix al document en pdf

Es van tractar els següents temes:
1. Pla
Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
S’acorda traslladar l’aprovació a la propera
reunió de la Mesa per poder aprofundir més el debat.
2.
Constitució grups de treball per continuar les negociacions.
S’acorda la creació de dos grups de treball,
que ja estan constituïts formalment, tal i com es va decidir a l’anterior reunió
de 9 de juny de 2016, per debatre els diferents temes i fer propostes a la
Mesa.
La Federació d’Educació
de CCOO estarà representada a ambdós grups:
GRUP 1
GRUP 2
Recuperació del
100% en cas d’Incapacitat temporal
Borsa de treball
(establir
condicions comuns)
Recuperació del
Fons Acció Social
Oferta d’ocupació
pública
Recuperació del
Complement de productivitat, DPO, Estadis …
Reducció de la
temporalitat
Elaboració del
Calendari retorn pagues extra 2013 i 2014
Situació Personal
interí i laboral temporal a conseqüència de les sentències del TJUE
La primera fase de treball conclourà el 30 de
novembre.
Els sindicats hem recordat que a l’acta dels
acords també vam demanar que es donés trasllat a la mesa sectorial corresponent
la negociació de la recuperació de :
·        
El
pagament del mes de juliol al professorat que hagi fet substitucions durant més
de 6 mesos.
·        
La
reducció de 2 hores lectives al personal docent de més de 55 anys.
Sobre l’Oferta d’Ocupació Pública de 7.000
places feta pel President de la Generalitat al Parlament, els sindicats
manifestem que és clarament insuficient per a la recuperació de la reducció de
plantilles dels darrers anys per reduir la temporalitat de forma significativa.
3.
Pressupostos de la Generalitat i Llei de Mesures per a 2017
La representació del Govern ens explica el
marc econòmic en que s’haurà de situar la proposta de Pressupostos i Llei de
Mesures. Quedem de tractar-ho amb una futura reunió de la Mesa.
El que és teu és teu, #LluitaAmbCCOO