1

Propaganda governamental en l’oferta d’escolaritat

El 17 de març la Consellera d’Ensenyament va presentar davant dels mitjans de comunicació l’oferta inicial i la preinscripció per al segon cicle d’educació infantil i dels ensenyaments obligatoris per al proper curs 2016-17.

Una vegada analitzades les dades, criteris i solucions, des de la Federació d’Educació de CCOO les hem de valorar com a propaganda governamental. Propaganda perquè intenta presentar com a positiva una acció de govern que va en contra de les demandes de la Comunitat Educativa i de les resolucions del Parlament de Catalunya. Una acció de govern que continuarà sense solucionar els greus problemes que patim els centres educatius de Catalunya.
Un dels lemes publicitats ha estat la baixada de l’alumnat per aula en els centres de màxima complexitat. En aquests centres, en un percentatge massa elevat, ja tenen habitualment una ràtio inferior degut a la baixa matrícula. I per aquells que no la tenen, aquesta reducció els pot representar un senyal clar de ser un centre pitjor que els dels voltants. A CCOO estem plenament convençuts que la reducció de ràtios és una gran eina per ajudar els centres a millorar l’educació de l’alumnat. Ara bé, si aquesta reducció no és generalitzada, els centres afectats seran assenyalats com a centres de pitjor qualitat, entrant en un bucle de perillosa estigmatització. Estigmatització que el propi Departament situa com un criteri a eliminar, però que l’accentua amb la seva proposta. Aquests centres d’alta complexitat requereixen el màxim suport per part de l’Administració per revertir la situació. Això comporta un important increment dels recursos de què disposen, tant de personal docent i de suport, administratiu i de serveis, com d’econòmics per tal que l’alumnat no estigui en desavantatge respecte el d’altres centres.
Pel que fa a les places ofertades, tant a P3 com a 1r de la ESO, es donen unes dades genèriques de Catalunya que no expliquen els greus problemes que ens trobem en determinades poblacions. El mateix passa amb les mitjanes de les ràtios a Catalunya. Aquestes grans dades pretenen amagar que a Catalunya tenim més de 50.000 alumnes estudiant en aules amb ràtios superiors a les establertes. Unes ràtios que ja no eren les més adequades per garantir la qualitat educativa. Unes ràtios que per no haver-se reduït de forma generalitzada han provocat, de moment, l’eliminació de 67 grups de P3 a tot Catalunya. Menys dels que vam comptabilitzar CCOO fa tres mesos, però molts més dels que voldríem.
S’ha d’afegir que el Departament no presenta les dades de l’oferta desagregades per tipologia de centres, amb el què s’amaga la desresponsabilització del Departament d’Ensenyament. Quantes d’aquestes places són de centres públics i quantes de concertats?
I pel que fa als greus problemes de massificació a l’ESO, ni tan sols es nomena el compromís d’afrontar les construccions necessàries per escolaritzar amb dignitat els nostres adolescents. Simplement s’informa dels 20 grups de 1r de l’ESO que s’obriran. Casualment el nombre de línies exactes per escolaritzar els 600 alumnes d’increment que ens mostra el padró. I entre aquests, publiciten la creació de tres nous centres de secundària, quan en un dels cassos, el de Barberà del Vallès, es tracta d’un miniinstitut compartint instal·lacions amb un centre de primària. Una altra mostra de com el Govern de la Generalitat esquiva allò que  el Parlament va aprovar fa només dos setmanes.
Igualment podem catalogar de propaganda l’increment d’escoles rurals que escolaritzaran alumnat del primer cicle de l’Educació Infantil. Malgrat el nostre recolzament al pla experimental d’aquest curs, no podem avalar la seva extensió sense ni tan sols haver realitzat la seva avaluació. Un pla positiu però que ha de resoldre les problemàtiques presentades, com la manca de substitució del personal educador contractat pels ajuntaments corresponents.
A CCOO no ens agrada la propaganda governamental. Volem fets que millorin l’atenció educativa al nostre alumnat i les condicions laborals dels treballadors i treballadores que l’han de garantir. La lluita continua. 

Llegeix i descarrega aquí el Comunicat (pdf)