Més a prop de recuperar les pagues robades

La pressió sindical dóna els seus fruits 

Avui dimecres, 20 de gener, el Parlament de Catalunya ha aprovat una Resolució en relació al retorn dels drets econòmics i laborals dels treballadors i treballadores de la Generalitat, presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris, per la qual:

  • Es garanteix el cobrament del que queda pendent de la paga de 2012 en els exercicis pressupostaris 2016 i 2017, i com a data màxima de percepció el 31 de març de 2018.
  • Deroga de forma gradual l’Acord de Govern per eliminar l’aplicació del descompte del 5% perquè es cobri la paga íntegra.
  • El Govern no aplicarà noves mesures per limitar el dret a percebre la paga extra del 2012.
  • Recupera els dies de permís i de vacances per antiguitat des del 2016.
  • Obliga a la Mesa General de la Funció Pública a establir un calendari de negociació per a la recuperació de les pagues del 2013 i 2014, així com de la resta de drets arrabassats el 2012.

Aquesta resolució demostra que la pressió dels i les representants sindicals dels empleats i empleades públics, és útil per defensar col·lectivament els drets laborals. Han estat mesos de tancades, concentracions i pressions a les diferents meses negociadores, que comencen a donar fruits.
CCOO i els altres sindicats presents a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics (IAC i UGT), valorem aquesta resolució com un pas endavant en la recuperació dels nostres drets i demanem una reunió urgent de la Mesa General per desenvolupar i concretar la seva aplicació.
D’altra banda lamentem que el Govern anterior no hagués atès les nostres demandes i demanem a l’actual Govern un canvi d’actitud, en el fons i en les formes, per millorar les condicions econòmiques, laborals, professionals i socials del personal de la Generalitat i del seu sector públic.
La #LluitaAmbCCOO val la pena!