Un de cada 35 alumnes d’FP de Grau Mitjà trobarà feina estable relacionada amb els estudis realitzats.

La
mala gestió de la Formació Professional Inicial limita greument les
oportunitats personals i professionals, amb un cost econòmic i social
irrecuperable. 

D’un
grup de 35 alumnes de Formació Professional de Grau Mitja, només 1
trobarà feina estable relacionada amb els estudis realitzats.
 La tasca docent és cada cop més complexa alhora que menystinguda pels seus gestors.
Accedeix a tota la informació aquí (+)