Resum Mesa Sectorial 28G: El Departament convocarà mesa d’FP a petició de CCOO

EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT CONVOCARÀ UNA MESA EXTRAORDINÀRIA DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL A PETICIÓ DE CCOO.

Avui, 28 de gener de 2016, a la
Mesa sectorial del personal docent no universitari, s’ha presentat la
modificació de l’Ordre ENS/330/2014 de procediment de promoció docent per
estadis.

Aquesta modificació fa referència
a la composició dels membres que formen part de la comissió avaluadora. El
director/ a  serà el vicepresident de la
comissió, (anteriorment vocal) i s’amplia el nombre de vocals. CCOO hem valorat
que aquesta modificació respon a termes honorífics  i que 
entrarem en el debat de l’avaluació quan es presenti a la Mesa sectorial  en la seva totalitat.

També hem demanat:

  • La reversió de les retallades aplicades
    respecte a l’assoliment del primer estadi.
  • El cobrament del quart i cinquè estadi
    pels interins atès que en l’acord del 2005, signat en solitari per CCOO, ja es
    contemplava.

El Departament ens ha comunicat que en el més de febrer es convocarà
una Mesa per tractar els temes específics d’FP. Fa un  any que CCOO ha estat demanant insistentment,
i en solitari, la convocatòria d’aquesta Mesa i ens alegrem que, finalment
hagin escoltat la nostra demanda.

Així els temes d’FP disposaran dels temps
adequat i no restaran al torn obert de paraules com ha estat en altres
convocatòries.

CCOO rebem aquesta notícia amb certa expectativa atesa la insistent
demanda de la necessitat de tenir un acord per la Formació Professional que
recuperi el diàleg social i reverteixi l’efecte de les retallades.