Nous supòsits de substitucions als centres
El treball sindical de CCOO
torna a donar fruits
La
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 recollia la
possibilitat de nous supòsits de substitucions. El passat 21 d’octubre, durant
la Mesa Sectorial d’Ensenyament, únicament la Federació d’Educació de CCOO va
instar el Departament d’Ensenyament a incorporar-los a la nostra normativa.
Posteriorment, el 13 de novembre CCOO va demanar per escrit una Mesa específica
per tractar aquest tema i altres relatius a les millores de les condicions de
treball que incorpora el nou text refós de l’Estatut Basic dels Empleats
Públics.
Recollint la petició
de CCOO, el Departament ha modificat la resolució de 22 de juny de 2015 on
s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball, ampliant
així els supòsits per a les substitucions als centres que
es cobriran des del primer dia, sempre que la baixa sigui d’una durada superior
a deu dies.
Cobriment de les substitucions
fins ara:
 • Les substitucions dels mestres dels
  centres amb més necessitats d’atenció individualitzada que mantenen
  l’ampliació horària (CAEPS i escoles ubicades en entorns socials i
  econòmics desafavorits) i en centres integrants de les ZER.
 • Les substitucions dels mestres d’audició
  i llenguatge, dels mestres i professors de les unitats de suport de
  l’educació especial i dels mestres de les Escoles d’Educació Especial.
 • A les escoles no incloses en el primer
  punt, els tutors d’educació infantil es substitueixen des del primer dia
  lectiu de l’inici de la baixa o incidència. Les substitucions dels tutors
  d’educació primària, mestres de les especialitats d’anglès, música i
  educació física es cobreixen des del sisè dia lectiu.
 • Els tutors d’educació secundària
  obligatòria es substitueixen des del sisè dia lectiu.
 • A les Escoles Oficials d’Idiomes les
  substitucions dels professors dels cursos intensius es cobreixen des del
  primer dia. En la resta de cursos de les Escoles Oficials d’Idiomes, les
  baixes dels professors es cobriran des del sisè dia lectiu.
 • Quan en un mateix centre hi hagi
  simultàniament diverses baixes d’una durada prevista superior als deu dies
  lectius, no cobertes amb personal substitut, i es prevegi que es mantindrà
  la simultaneïtat durant cinc dies lectius, com a mínim, a comptar des del
  dia de nomenament de la persona substituta, es substituirà la segona baixa
  simultània des del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o
  incidència. Les baixes o incidències d’una durada prevista entre cinc i
  deu dies lectius no seran substituïdes però es tindran en compte a l’hora
  d’aplicar el criteri de simultaneïtat. Quan, pel criteri de simultaneïtat
  esmentat, s’hagi de substituir una de les incidències del centre, es
  cobrirà, preferentment, la que tingui prevista una major durada o, si
  s’escau, la llicència per infantament o la compactació de la reducció de
  jornada per cura de fill.
 • En cas de baixa de llarga durada d’un
  membre de l’equip directiu, quan el centre assigni les tasques directives
  a un altre membre del claustre, el nomenament del substitut s’ha de
  realitzar per una jornada que inclogui la totalitat de les hores lectives
  assignades al titular que està de baixa, incrementades, si s’escau, amb
  les hores lectives que hagi de deixar de fer el professor que assumeix
  provisionalment les tasques directives.
 • En el supòsit de baixa o qualsevol
  incidència del personal substitut, es nomena un substitut des del primer
  dia.
 • Quan el titular té concedida una
  reducció de jornada i presenta una baixa, es pot ampliar des del primer
  dia el nomenament del substitut que cobreix la reducció de jornada.
 • Substitució en cas d’incidències
  consecutives d’un mateix docent: a l’hora de valorar la substitució s’ha
  de tenir en compte la durada total de l’absència.
 • Les llicències per assumptes propis de
  durada superior a deu dies es substitueixen des del primer dia.
 • Les substitucions dels professors que
  imparteixen Programes de formació i inserció laboral que no estan ubicats
  en centres educatius públics es cobriran des del primer dia.
 • Altres situacions a valorar pels Serveis
  Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona : poden autoritzar
  mesures excepcionals per cobrir llocs de treball molt específics o centres
  en situacions excepcionals.
Novetats
·       
Es cobriran des del primer
dia lectiu les substitucions del professorat que imparteix com a mínim 3 hores
lectives setmanals a segon curs de batxillerat.
·       
Es cobriran des del primer
dia lectiu les substitucions dels centres docents que tinguin implantades menys
de dues línies educatives.
·       
Es cobriran des del primer
dia lectiu les substitucions en cas de maternitat, paternitat, adopció o
acolliment.


Des
de CCOO seguirem lluitant per aconseguir les substitucions des del primer dia
en tots els supòsits.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies