Ensenyament segueix menystenint l’ FP i els seus treballadors i treballadores

FEDERACIÓ D’EDUCACIÓ DE CCOO DE CATALUNYA

A L’ATENCIÓ DEL SR. DIRECTOR GENERAL DE CENTRES PÚBLICS