Ordre que estableix el currículum del CFGM d’excavacions i sondatges

Ordre ENS/128/2016, de 17 de maig, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’excavacions i sondatges. DOGC núm. 7131 de 31 de maig de 2016