Quínes característiques té l’alternança que s’aplica a Catalunya i que proposa CCOO.


La necessitat urgent de
reduir la taxa d’atur juvenil (40,7%), de millorar el nivell de
qualificació dels joves, especialment en títols de Grau Mitjà (9% a Catalunya
respecte el 33% de l’OCDE), de trobar estratègies per a incentivar la
continuïtat en el Sistema Educatiu (abandonament escolar prematur del 22%) i de
millorar la transició al món laboral ha situat la Formació Professional i la
recuperació de la figura de l’aprenent com a mesures urgents en l’agenda
política.

La marca Dual és una de les
modalitats d’alternança que combina l’aprenentatge al centre educatiu/formatiu
amb el del centre de treball. Aquesta modalitat, consolidada a centreeuropa, es
fonamenta en el diàleg social tripartit (administració, empreses i sindicats),
la vinculació laboral de l’aprenent/treballador i la implicació de les empreses
en la formació dels joves com a punt de partida d’una inversió que té retorn
econòmic i social.

Amb l’aprovació sense
consens del Reial Decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa
el contracte per la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la
formació professional dual, es va donar el tret de sortida a un ampli ventall
de possibilitats d’una alternança anomenada “dual” que s’allunya molt dels
objectius i recomanacions de la Comissió Europea (com són el diàleg, la
transparència i el contracte laboral) i de les garanties formatives i de
inserció laboral que ofereixen els models d’èxit europeus.

A l’estat espanyol només el
País Basc s’ha desmarcat amb el seu model d’alternança que ofereix les
garanties necessàries amb una implantació dialogada i progressiva sense pèrdua
d’hores curriculars als centres (a l’empresa es cursa una especialització) i
garanteix les competències curriculars de cada títol. El model Basc d’FP, de
prestigi a nivell internacional, té una proximitat cultural i una regulació
bàsica comuna que ens pot servir de referència.
Catalunya encapçala el
creixement estatal de l’FP dual amb un augment en tres anys de 590 a més de
5.000 alumnes. La previsió de la Conselleria és assolir un terç de l’alumnat de
la Formació Professional Inicial (actualment quasi 140.000 alumnes) en aquesta
modalitat per l’any 2025.

Aquesta urgència per
millorar la qualificació dels joves i la transició al treball en el context de
reducció pressupostària del Departament d’Ensenyament (17% en els darrers 5
anys), d’augment del 80% d’alumnat a l’FP inicial (especialment en estudis a
distància) i d’increment d’hores lectives i ràtios, ha fet tocar sostre la
maquinària.

Davant del gran potencial
que pot oferir una Dual amb garanties i diàleg, no ens podem conformar amb que
s’utilitzi com a eina d’externalització de la formació per a augmentar l’oferta
de places sense fer inversions en professorat ni en els equipaments necessaris.

Característiques del model “dual” del
Departament d’Ensenyament
 • No hi ha diàleg ni consens,
  ni tan sols entre els Departaments implicats.
 • No hi ha suport addicional
  als centres, ni assignació d’un càrrec de coordinació específic de pràctiques i
  dual amb reducció horària, ni anàlisi del context empresarial del centre i per
  tant de les garanties d’èxit, ni reducció lectiva i suport per als tutors, ni
  gestió horària per als professors que perdin hores lectives…
 • Cada cop creix més la relació
  amb beca i s’infrautilitza el contracte de formació i aprenentatge creat per
  aquesta finalitat que gaudeix de fortes bonificacions empresarials.
 • La regulació amb detall es
  descriu en documents de gestió i organització dels centres que es presenten en
  una Mesa Sectorial sense possibilitat de fer consideracions.
 • No existeixen perfils
  definits per als tutors d’empresa i la seva formació és de 12 hores de les
  quals 4 són presencials.
 • No s’aposta pel compromís
  empresarial ni pel canvi de mentalitat que representa la inversió en formació
  fomentant el contracte laboral.
 • El desplegament de les bases de pràctiques,
  aprenentatge i dual en el marc de la Llei de Formació i Qualificació
  Professionals de Catalunya es preveuen per al 2017. 

Propostes de CCOO

 •  Model Dual propi, sense màrqueting, basat en el diàleg i el
  consens entre l’administració, la comunitat educativa i les organitzacions
  empresarials i sindicals.
 • Regulació clara i concisa que defineixi els aspectes clau. 
 • Mai s’ha d’implantar per imposició a un centre. 
 • Les línies “dual” als centres poden de ser de nova
  implantació i no substitució de les existents. 
 • Els continguts curriculars dels cicles s’han de cursar
  íntegrament als centres, amb la formació del professorat i inversió en
  equipaments adients. 
 • La part Dual es pot realitzar amb cursos d’especialització un
  cop finalitzat el cicle i quan l’empresa garanteixi la vinculació laboral
  (models centreeuropeus i basc). 
 • Valorar alternativa de l’alternança simple amb contracte com
  a mesura prèvia. 
 • Coordinació entre centres del mateix territori. 
 • Anàlisi previ de les possibilitats d’èxit dels centres i
  capacitat formativa d’empreses. 
 • Suport i reconeixement als tutors i als centres, definir una
  coordinació de pràctiques i dual als centres i una capacitació pedagògica per
  als tutors d’empresa. 
 • Cal fer-la sempre amb contracte laboral i amb una avaluació
  exhaustiva dels aprenentatges adquirits a l’empresa que faci que les titulacions
  d’FP mantinguin estàndards de qualitat. 
 • S’ha de garantir la negociació col·lectiva i la representació
  legal dels treballadors amb informació i transparència. 
 • Publicació de dades completes sobre “dual” pel que fa
  a centres, docents, alumnes i modalitats d’alternança simple i en formació
  “dual”. 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies