RETRIBUCIONS 2016

CCOO INFORMA DE LES NOVES TAULES SALARIALS

 

 

Les noves taules de retribucions amb l’increment de l’1 %.

RETRIBUCIONS 2016