La Federació d’Educació de CCOO critica la mala gestió en la presentació del certificat de penals malgrat la pròrroga d’Ensenyament

Davant la pròrroga que el Departament d’Ensenyament acaba d’anunciar, volem recordar que a la Mesa del 21 de desembre de 2015, en una intervenció únicament de CCOO vam demanar una moratòria així com l’acceptació d’una declaració jurada o promesa mentre no es crea el Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

El Departament d’Ensenyament va comunicar als sindicats en Mesa sectorial l’obertura de la borsa de treball per poder accedir a cobrir llocs de treball en els centres educatius públics de Catalunya. Les llistes es van obrir ahir, 18 de gener, i es mantindran obertes fins el 8 de febrer. Per poder formar part de la borsa, els candidats i candidates estan obligats a presentar el certificat d’antecedents penals per demostrar no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, en aplicació de la Llei 26/2015.
CCOO ja va denunciar que encara no s’ha creat el Registre Central de Delinqüents Sexuals, i l’Administració té fins el mes de febrer com a termini per crear-lo. Fins a la seva entrada en funcionament, únicament es poden expedir certificats amb les dades que consten en l’actual Base de Dades del Registre Central d’antecedents penals.
La Federació d’Educació de CCOO entén que fins que no es creï aquest registre, cap treballador o treballadora pot ser obligat a certificar altres possibles delictes diferents a aquells que la legalitat vigent li obliga a certificar. Per aquest motiu, va exigir durant la Mesa que mentre no estigui en funcionament el citat Registre, únicament sol·liciti la declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap d’aquests delictes, sense perjudici de requerir el certificat en el moment en què estigui en funcionament el Registre.
Avui, a les 7.00 h del matí, a la porta de la Gerència Territorial del Ministeri hi havia una cua de més de 200 persones (docents i treballadors/es del lleure educatiu), que portaven algunes hores d’espera, per poder accedir a sol·licitar el certificat. Delegats i delegades de la Federació d’Educació de CCOO s’han apropat al carrer Garcilaso de Barcelona per informar, assessorar i acompanyar les persones que estaven esperant el seu torn. Demà tornaran a ser-hi.
El Departament ens ha assegurat que servirà presentar només el paper de que s’han iniciat els tràmits. CCOO s’oposa a aquesta mesura ja que atempta a la intimitat de les persones. Està d’acord en què s’hagi d’acreditar el certificat negatiu sobre delictes sexuals, però no tots els antecedents. El Departament d’Ensenyament no ha assumit aquesta petició, i per tant, CCOO es posa a disposició d’aquelles persones que puguin no ser admeses degut a la no existència del Registre Central.

Llegiu i descarregueu aquí el comunicat de la Federació d’Educació de CCOO (pdf)

Llegiu i aquí la informació del Departament