Certificat negatiu de delictes sexuals. Tràmits en línia

Davant les noves aglomeracions que periòdicament es concentren en els punts de tramitació presencial del certificat negatiu del Registre de delictes sexuals, el Ministerio de Justicia ha intesificat les vies on line per l’obtenció d’aquest document. 

  • Per una banda, es pot obtenir mitjançant el servei de Carpeta Ciudadana a través de la qual es pot consultar la informació personal que consta en els diferents organismes públics. S’obté el justificant d’absència de delictes sexuals i l’entitat/empresa corresponent pot comprovar mitjançant el codi segur de verificació, que figura en el propi justificant. Aquest sistema necessita certificat digital.
  • L’altre manera d’obtenir el certificat negatiu del Registre de delictes sexuals és a través de la Plataforma de Intermediación de Datos. Aquest sistema permet intercanviar informació entre les administracions públiques i aconseguir que d’aquesta manera el ciutadà no hagi d’aportar documents que ja estiguin en poder de les administracions. Una administració que hagi de contractar algú que ha de treballar en contacte amb menors només ha de sol·licitar el permís a l’interessat per  obtenir el certificat negatiu utilitzant la Plataforma de Intermediación. La Plataforma dóna resposta al dret que tenim els ciutadans de no presentar documents que ja estiguin en mans de l’Administració segons l’article 28 de la nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Us recordem que aquest certificat és necessari per totes aquelles persones que treballin habitualment amb menors (docents, monitors, conductors de trnasport escolar…) segons la La Llei 26/2015, de 28 de juliol (BOE del 29), de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, juntament amb la Llei 45/2015, de 15 d’octubre.

Llegiu aquí més informació del Ministerio de Justica (pdf)