CCOO va proposar al Consell Escolar de Catalunya una millor acollida de l’escolarització de l’alumnat de P3

El 17 de d’abril la Consellera d’Ensenyament ha presentat ORDRE ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Atenent que  s’aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats i en el seu article 3 en l’apartat 3.3. recull que:

3.3 Amb
l’autorització prèvia del director o directora dels serveis territorials, els
centres podran programar, per a l’alumnat que inicia el segon cicle d’educació
infantil, un inici de les classes gradual que, començant el dia 12 de setembre,
no vagi més enllà del 16 de setembre i comporti un mínim de 1,5 hores de
permanència seguida al centre.
CCOO considera que seria convenient un horari més ampli i flexible en l’acolliment de l’alumnat al centre, sempre i quan tinguem present que el nucli de l’educació són els infants. D’aquesta forma l’adaptació a la nova situació  de les nenes i els nens al centre seria de forma 
progressiva i tindrien una acollida pedagògica molt més personal i individualitzada; particularment s’haurien de tenir molt present les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
En un principi la proposta del Departament d’Ensenyament era la permanència seguida de  2’5 hores diàries dels alumnes en el centre durant 5 dies, com que la proposta de CCOO, anteriorment exposada, no va ser admesa, van transaccionar fer 1’5 hores de permanència seguida  del alumnat.
CCOO lamenta que no es doni l’oportunitat al centres de Primària per poder desenvolupar una jornada en el centre segons el seu Projecte Educatiu i amb l’acord de tota la Comunitat educativa de l’escola i en funció de les necessitats educatives de l’alumnat.
Igualment volem fer constar que en l’article 5, que fa referència a l’horari de secundària, s’exposa el següent:
5.3. Als
centres d’ensenyament secundari l’horari escolar comprèn normalment horari de
matí i tarda.
Tenint present la gran majoria de centres de secundària de Catalunya fan horari de matí, cosa que es recull en l’article  “9.Modificacions de l’horari per jornada continuada a l’educació secundària obligatòria”; no s’hauria de contemplar com una modificació extraordinària, sinó  com un horari normal.