Des de CCOO us volem informar del calendari del

curs 2016-17.

Inici d’activitats dels centres educatius : dia 1 de setembre de 2016.

Calendari
·   Segon
cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, grau
mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny i el curs
de formació específic per l’accés a aquests cicles: les classes començaran el 12 de setembre.

No obstant, en l’educació secundària, el
batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins
al 14 de setembre. Aquests dies
d’endarreriment caldrà compensar-los amb dies de lliure disposició, amb el 23
de desembre de 2016, 22 o 23 de juny de 2017.
·    Cicles
de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i
disseny, curs de formació específic per l’accés, ensenyaments de règim especial
i ensenyaments de centres i aules de formació d’adults: les classes començaran no més tard del 19 setembre.

·   Les classes
finalitzaran el 21 de juny,
llevat dels ensenyaments de règim especial que
ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.
·   Els
centres poden demanar un inici de curs
gradual
per a l’alumnat que inicia segon cicle d’educació infantil que, començant
el 12 de setembre, no podrà anar més
enllà del 16 de setembre.

·    Les
proves extraordinàries de secundària, del primer curs de batxillerat i, si
escau, cursos de formació específic per a l’accés a cicles formatiu es
realitzaran entre l’1 i el 5 de setembre.


Vacances i dies festius      
·     
Nadal: del 23 de
desembre de 2016 al 8 de gener de 2017,
ambdós inclosos.
·     
Setmana Santa: del 8 al
17 d’abril de 2017,
ambdós
inclosos.
·     
Els
centres podran establir 3 dies festius
de lliure disposició.

·  Tenen
consideració de dies festius els que determini el departament d’Empresa i
Ocupació i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d’aquests dies de
festa local caiguin en dia no lectiu, els centres poden afegir-los als
establerts de lliure disposició.

Altres modificacions
·     
Els
centres poden sol·licitar organitzar jornada continuada a partir del dia 5 de juny de 2017

·   Els
centres hauran de comunicar les decisions que es puguin prendre en relació a l’organització
de la jornada continuada del 22 de desembre
de 2016 i la del 21 de juny de 2017.

·  Els
centres educatius públics de secundària que estiguin aplicant una organització horària singular que
comporti un horari escolar en jornada continuada, han de sol·licitar o bé la
pròrroga d’aquest horari o bé el retorn a l’horari de matí i tarda. En cas que
no l’estiguin aplicant i desitgin fer-ho, hauran de sol·licitar-ho als SSTT corresponents.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.